grzyby.pl

Ramaria flavoides Schild

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ramaria Ramaria Ramaria RamariaRamariakoralówka zielonowierzchołkowa (Ramaria apiculata)koralówka czerwonawa (Ramaria rufescens)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]