grzyby.pl

Ramaria fagetorum Maas Geest. ex Schild

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ramaria Ramaria Ramaria RamariaRamariaRamaria pallidosaponariaRamaria brunneomaculata

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]