Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID263846 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID210107 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID263846 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID263846 (© autora fot.)

występowanie

Brak w czekliście. [105]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776] (as: R. rubella var. rubella), Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1897]Łuszczyński (2008) Ramaria rubella (Schaeff.) R.H. Petersen - the first record in Central and Eastern Europe.[1897], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488] (as: R. r. var. rubella)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:38 1 znaleziska Ramaria rubella na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 338250 343722 347918 360234 365249 AC67 307016 CA89 210107 CA99 324721 DA95 369301 FG00 346018 FG21 373638 FG32 372577 FG33 263846 GC64 354536

ID 210 107 oznaczenie: Ramaria rubella var.rubella; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa leśniczówka Renuszewo, pow. gdański, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 1 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z domieszką sosny,dębu, ziemia, kilkanaście owocników w czarcim kręgu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/120801/0004; uwagi: fot.542185 fot.542186 [notatka: [bf:501582]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 501582 ;

ID 263 846 oznaczenie: Ramaria rubella; lokalizacja: Wola Niżna, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 10 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowo bukowy z domieszkami, na jodłowym, zmurszałym pniu, kilkanaście owocników; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/140810/0004; uwagi: fot.769870 fot.769871 fot.769872; wątek [bf:731210] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 731210 ;

ID 307 016 oznaczenie: Ramaria rubella; lokalizacja: Gorzów Wielkopolski, Park Słowiański, pow. gorzowski, woj. lubuskie, AC67; data zbioru: 12 sie 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Park Słowiański, wąwóz w parku leśnym z wielogatunkowym drzewostanem mieszanym (m. in. sosna, robinia, wiąz, grab, buk, brzoza), na glebie, co najmniej kilkadziesiąt owocników; leg. Michał Smoczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001772; uwagi: w wąwozie erozyjnym w północnej części Parku Słowiańskiego, razem z Geastrum melanocephalum ID: 303651! i G. triplex ID: 303686!.; [bf:938830] [notatka: nie] [fotografie: TAK, [bf:938830]]; związane wątki bio-forum.pl: 938830 ;

ID 324 721 oznaczenie: Ramaria rubella; lokalizacja: leśn. Bąkowo, pow. gdański, woj. pomorskie, CA99; data zbioru: 5 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, drewno świerkowe, kilka owocników; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GN/131005/0001; uwagi: Oddz. 49b.; fot.1080240 fot.1080241 fot.1080242 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1080240
1080241
1080242

ID 338 250 oznaczenie: Ramaria rubella; lokalizacja: 4 km na W od m. Wapowce, pow. przemyski, woj. podkarpackie; data zbioru: 24 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty , buki , brzozy, na ściółce, 1 okaz; leg. piotr pytel, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005530; uwagi: fot.1184508; Uwaga B. Gierczyk!: w fungarium lokalizację zapisano jako "Średnia, 2 km E, pow. przemyski".;

1184508

ID 343 722 oznaczenie: Ramaria rubella; lokalizacja: 2 km na W od Olszan, pow. przemyski, woj. podkarpackie; data zbioru: 7 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy z domieszką buka, na zmurszałym pniu, 1 okaz; leg. piotr pytel, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006791; uwagi: współrzędne stanowiska 49.740272 22.612458; wątek : świecznica? z 2020.10.07 [bf:1175224]!, rosła w odległości 50m od Ramaria varians; fot.1217009 fot.1217010; związane wątki bio-forum.pl: 1175224 ;

ID 346 018 oznaczenie: Ramaria rubella; lokalizacja: Ceklin (przysiółek Józefów), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG00; data zbioru: 27 cze 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (jodła, buk, dąb, grab i in.), zmurszały pień zapewne jodłowy, wokół pnia ok. 10 owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1234034 fot.1234035 fot.1234036 fot.1234037 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1234034
1234035
1234036
1234037

ID 347 918 oznaczenie: Ramaria rubella; lokalizacja: Rokszyce, pow. przemyski, woj. podkarpackie; data zbioru: 24 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, na spróchniałym pniu, kilka owocników; leg. piotr pytel, det. Błażej Gierczyk; uwagi: współrzędne stanowiska 49.723185,22.672646[bf:1182630]; związane wątki bio-forum.pl: 1182630 ;

ID 354 536 oznaczenie: Ramaria rubella; lokalizacja: Hajnówka - 52.713809, 23.659155, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC64; data zbioru: 18 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (dęby, graby, świerki, sosny), na lub przy zmurszałych, starych, omszonychpniach, gromadnie; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008711; uwagi: fot.1306517 [notatka: [bf:1265109]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1265109 ;

ID 360 234 oznaczenie: Ramaria rubella; lokalizacja: Krzeczkowa, pow. przemyski, woj. podkarpackie; data zbioru: 14 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, na spróchniałej kłodzie, wiele owocników na odcinku 1 m; leg. piotr pytel, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009934; uwagi: współrzędne stanowiska 49.730627 22.598784 [bf:1189223]; związane wątki bio-forum.pl: 1189223 ;

ID 365 249 oznaczenie: Ramaria rubella; lokalizacja: koniusza, pow. przemyski, woj. podkarpackie; data zbioru: 3 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, martwy pień, dwa owocniki; leg. piotr pytel, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010367; uwagi: [bf:1271224] współ 49.672290 22.715733; związane wątki bio-forum.pl: 1271224 ;

ID 369 301 oznaczenie: Ramaria rubella; lokalizacja: Wysoczyzna Elbląska, okolice Jagodna, 1,1 km. NEE od ośrodka Rangóry, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'43.5"N 19°24'47.4"E], DA95; data zbioru: 6 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, w pobliżu też olsze i modrzew, na mocno zbutwiałym, omszonym pniu, prawdopodobnie liściastego, 20-30 owocników, małych; leg. Stanisław Kosiński, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010890; uwagi: wątek: [bf:1379790] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1379790 ;

ID 372 577 oznaczenie: Ramaria rubella; lokalizacja: Barwinek - Jaśliski Park Krajobrazowy (nieopodal stacja paliw), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG32; data zbioru: 10 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las głównie jodłowy z bukiem, leszczyną i in., mocno zmurszały i omszony pień, zapewne jodłowy, 1 owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1483638 fot.1483639 fot.1483640 fot. 1483641 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1483638
1483639
1483640

ID 373 638 oznaczenie: Ramaria rubella; lokalizacja: las między Tylawą, a Barwinkiem - Jaśliski Park Krajobrazowy, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 22 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowy z młodym bukiem, pozornie na ziemi, prawdopodobnie na zagrzebanym drewnie jodłowym, 3 owocniki w grupie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1494973 fot.1494974 fot.1494975 fot. 1494976 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1494973
1494974
1494975
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji