grzyby.pl

Ramaria rubella (Schaeff.) R.H. Petersen

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ramaria Ramaria Ramaria RamariaRamariaRamaria luteaRamaria flavobrunnescens
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID263846 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID210107 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID263846 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID263846 (© autora fot.)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]