grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Ramaria rubella (Schaeff.) R.H. Petersen

GREJ: ID263846 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID210107 (© autora fot.)
GREJ: ID263846 (© autora fot.)
GREJ: ID263846 (© autora fot.)