takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Ramaria rubella (Schaeff.) R.H. Petersen

GREJ: ID263846 (© autora fot.); copyright © by GREJ

GREJ: ID210107 (© autora fot.)

GREJ: ID263846 (© autora fot.)

GREJ: ID263846 (© autora fot.)