grzyby.pl

Ramaria krieglsteineri Schild

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID278956 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID263855 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID263855 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID263920 (© autora fot.)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]