takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Ramaria krieglsteineri Schild

GREJ: ID278956 (© autora fot.); copyright © by GREJ

GREJ: ID263855 (© autora fot.)

GREJ: ID263855 (© autora fot.)

GREJ: ID263920 (© autora fot.)