grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Ramaria krieglsteineri Schild

GREJ: ID278956 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID263855 (© autora fot.)
GREJ: ID263855 (© autora fot.)
GREJ: ID263920 (© autora fot.)