grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Ramaria fagicola R.H. Petersen

Ramaria Ramaria Ramaria RamariaRamariaRamaria krieglsteineriRamaria flavescens
GREJ: ID298805 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID298805 (© autora fot.)
GREJ: ID281101 (© autora fot.)
GREJ: ID281101 (© autora fot.)