takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Ramaria fagicola R.H. Petersen

GREJ: ID298805 (© autora fot.); copyright © by GREJ

GREJ: ID298805 (© autora fot.)

GREJ: ID281101 (© autora fot.)

GREJ: ID281101 (© autora fot.)