takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Ramaria bataillei (Maire) Corner

GREJ: ID287182 (© autora fot.); copyright © by GREJ

GREJ: ID287182 (© autora fot.)

GREJ: ID263850 (© autora fot.)

GREJ: ID263850 (© autora fot.)