grzyby.pl

Ramaria bataillei (Maire) Corner

Clavaria bataillei Maire [gł. w MB (2022-12)]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ramaria Ramaria Ramaria RamariaRamariaRamaria flavobrunnescensRamaria krieglsteineri
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID287182 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID287182 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID263850 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID263850 (© autora fot.)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]