grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Ramaria bataillei (Maire) Corner

Ramaria Ramaria Ramaria RamariaRamariaRamaria flavobrunnescensRamaria krieglsteineri
GREJ: ID287182 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID287182 (© autora fot.)
GREJ: ID263850 (© autora fot.)
GREJ: ID263850 (© autora fot.)