takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Ramaria flavescens (Schaeff.) R.H. Petersen

GREJ: ID281261 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID281261 (© autora fot.)
GREJ: ID281261 (© autora fot.)