takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Pterula gracilis (Desm. & Berk.) Corner