grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Pterulicium gracile (Desm. et Berk.) Leal-Dutra, Dentinger et G.W. Griff.

piórniczka wysmukła
Pterula gracilis (Desm. & Berk.) Corner
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pterulaceae Pterulaceae Pterulaceae PterulaceaePterulaceaepiórniczka rozgałęziona (Pterula multifida)Pterula subulata