jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Psathyrella obtusata (Pers.) A.H. Sm.

kruchaweczka białotrzonowa