jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Psathyrella fusca (J.E. Lange) A. Pearson

kruchaweczka stożkowata