Tx: 990
grzyby.pl

Psathyrella noli-tangere (Fr.) A. Pearson et Dennis

kruchaweczka najdelikatniejsza
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Psathyrella noli-tangere (kruchaweczka najdelikatniejsza)
Psathyrella noli-tangere (kruchaweczka najdelikatniejsza)
Psathyrella noli-tangere (kruchaweczka najdelikatniejsza)
Psathyrella noli-tangere (kruchaweczka najdelikatniejsza)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, w miejscach podmokłych, np. zagłębieniach z wodą i grubą warstwą gnijących liści przy brzegach, np. na liściach bukowych; kwiecień-październik.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

#4
jsb.160417-17042016-3JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/Gm. Wleń, k. Wlenia, Pogórze Kaczawskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bocian et al. (2018)[1321]Bocian et al. (2018) Mycobiota lasów łęgowych nad Jeziorem Portowym (Szczecin, Miedzyodrze) - wstępne wyniki badań.[1321], Bujakiewicz (2011)[1343]Bujakiewicz (2011) Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians.[1343], Bujakiewicz & Springer (2009)[1350]Bujakiewicz & Springer (2009) Udział macromycetes w lasach łęgowych rezerwatu "Buki nad Jeziorem Lutomskim” (Nadleśnictwo Sieraków).[1350], Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2015)[1494]Gierczyk et al. (2015) XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1494], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Kryza i Puciata (2009)[1726]Kryza i Puciata (2009) Grzyby (Fungi) i śluzowce (Myxomycetes) rezerwatu przyrody ? Kuźnik ?. W: Owsianny P.M. (red.). Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody Kuźnik - bioróżnorodność, funkcjonowanie, ochrona i edukacja. Muzeum Stanisława Staszica Piła. 77-93[1726], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2017)[1781]Kujawa et al. (2017) Różnorodność wielkoowocnikowych grzybów agarykoidalnych, boletoidalnych i hypogeicznych Puszczy Białowieskiej – założenia projektu i wstępne wyniki.[1781], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840], Nita & Bujakiewicz (2007)[2012]Nita & Bujakiewicz (2007) Łęgi i olsy ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[2012], Nita & Bujakiewicz (2009)[2013]Nita & Bujakiewicz (2009) Riparian and alder forests - shelters for rare and thd threatened macromycetes.[2013], Nita i Bujakiewicz (2004a)[2009]Nita i Bujakiewicz (2004a) Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Nadleśnictwo Lipka). W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 138[2009], Nita i Bujakiewicz (2005)[2010]Nita i Bujakiewicz (2005) Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Pomorze Zachodnie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 54: 7-33[2010]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:43 1 znaleziska Psathyrella noli-tangere (kruchaweczka najdelikatniejsza) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CC15 321356 DE45 218522 DE55 352612 FG21 356838

ID 218 522 oznaczenie: Psathyrella noli-tangere; lokalizacja: 1 km na N od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 06' 56,5" N i 19st 25' 03" E], DE45; data zbioru: 20 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą dębów, również sosny i brzozy, na ziemi, w liściastej ściółce, pod dębem, grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/120920/0005; uwagi: [bf:546259] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 546259 ;

ID 321 356 oznaczenie: Psathyrella noli-tangere; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 30 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne - przy budynku inwentarskim, Torf pochodzący z zanieczyszczonych bel siana, 2 okazy; leg. Przemysław Drzewiecki, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0009801; uwagi: [bf:810939] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 810939 ;

ID 352 612 oznaczenie: Psathyrella noli-tangere; lokalizacja: 0,6 km S od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 0' 48" N i 19st 24' 26,7" E], DE55; data zbioru: 2 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: miejsce gdzie składowano i cięto drewno, na granicy dwóch siedlisk -boru sosnowego i lasu liściastego mieszanego -osiki, brzozy, dęby, na ziemi przemieszanej z drobnym materiałem drzewnym, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008469; uwagi: [bf:879837] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 879837 ;

ID 356 838 oznaczenie: Psathyrella noli-tangere; lokalizacja: Kamień nad Kątami (MPN), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 23 maj 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z klonem jaworem, jodła i in., zmurszałe, omszone drewno prawdopodobnie liściaste, 3 owocniki w grupie; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009296; uwagi: fot.1328680 fot.1328681 fot.1328682 fot.1328683; Wątek: [bf:1139181] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1139181 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji