fot. 990927-22 (689×481) — copyright © by Marek Snowarski
grupa owocników na gałęzi bukowej
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Polyporus varius (żagiew zmienna)

on This page when logged in
you will see 4.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

29.09.1999, Dolny Śląsk, lasy milickie
copyright © by Marek Snowarski