Tx: 573
grzyby.pl

Pleurocybella porrigens (Pers.) Singer

bokówka biała
Phyllotus porrigens (Pers.) P. Karst. · Pleurotus albolanatus Peck, in Kauffman · Pleurotus porrigens (Pers.) P. Kumm.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pleurocybella porrigens (bokówka biała)
pokrój
Pleurocybella porrigens (bokówka biała)
blaszki
Pleurocybella porrigens (bokówka biała)
przekrój
Pleurocybella porrigens (bokówka biała)

cechy makroskopowe

Owocnik bez trzonu bokiem przyrośnięty do podłoża. Kapelusz biały, kremowy; 25-80(100) mm, wahlarzowaty, półkulisty, łopatkowaty. muszlowaty; powierzchnia krótko, filcowato owłosiona, z wiekiem naga, trwalsze owłosienie występuje u nasady kapelusza; brzeg ostry, młody krótko owłosiony i podwinięty.

space

Trzonu brak.

space

Barwa wysypu zarodników biała.

cechy mikroskopowe

Zarodniki kulistawe do szerokoelipsoidalnych, gładkie, z kroplami, nieamyloidalne, niecjanofilne, 6-7.5 × 5-6 µm, Q= 1.0 - 1.3. Pleurocystyd brak. Cheilocystyd brak lub nieliczne i nieznacznie różniące się od innych komórek. Skórka kapelusza bez warstwy żelatynowej. Trama blaszek nieregularna.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Szeroko ropowszechniona, ale raczej w górach. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, zwykle w dużych grupach, także pozrastane częściowo ze sobą, na martwym drewnie drzew iglastych, w szczególności na drewnie świerkowym i jodłowym, na pniakach, powalonych pniach, drzewie leżącym na ziemi w wilgotnych miejscach.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie
Podobne, białawe boczniaki (Pleurotus) mają wydłużone, cylindryczne, zarodniki.

space

wybrane okazy · selected collections

#1
rkz.181014-1
leg. Robert Kozak
/Hucisko, gm. Stryszawa, pow. suski, woj.małopolskie/
#3
04 10 04 - 4
/Czechy, Szumava, PR Phorskie Raselniste/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301], Bujakiewicz (2003)[1338]Bujakiewicz (2003) Puszcza Białowieska ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[1338], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Chachuła et al. (2019)[1382]Chachuła et al. (2019) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) stwierdzone w 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.[1382], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452] (as: Phyllotus porrigens), Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Kudławiec (2015)[1739]Kudławiec (2015) Materiały do bioty grzybów wielkoowocnikowych Macromycetes Nadleśnictwa Polanów. W: Dominik J. (red.). Szóste Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie. Polanów, Wyd. EKWITA, Słupsk: 13-35[1739], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Łuszczyński (2000)[1884]Łuszczyński (2000) Walory mikologiczne rezerwatu "Świnia Góra" w Górach Świętokrzyskich.[1884] (as: Phyllotus porrigens), Łuszczyński (2001a)[1887]Łuszczyński (2001a) Grzyby macromycetes w zbiorowiskach roślinnych rezerwatu "Świnia Góra" w Górach Świętokrzyskich. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 183[1887] (as: Phyllotus porrigens), Łuszczyński (2003)[1889]Łuszczyński (2003) Relict of primeval forests in the Świętokrzyskie Mountains (Central Poland). Botanica Lithuanica 9(3): 243-251[1889], Narkiewicz (2001)[1993]Narkiewicz (2001) Grzyby wielkoowocnikowe góry Chojnik (Karkonoski Park Narodowy) - gatunki rzadkie i zagrożone.[1993], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997], Narkiewicz (2019)[2003]Narkiewicz (2019) Grzyby i śluzowce.[2003], Narkiewicz et al. (2013)[2002]Narkiewicz et al. (2013) Grzyby i śluzowce.[2002], Ronikier (2012)[2144]Ronikier (2012) Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland).[2144], Wilga (2004)[2440]Wilga (2004) Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie).[2440], Wilga (2005d)[2450]Wilga (2005d) Stanowisko Pleurocybella porrigens (Pers.: F.) Singer (macromycetes) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (województwo pomorskie). Acta Bot. Cassubica 5: 179-182[2450], Wilga (2008)[2456]Wilga (2008) Nowe stanowiska naziemków białawego Albatrellus ovinus, zielonawego A. cristatus i ceglastego A. confluens (macromycetes) w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2456], Wilga & Wantoch-Rekowski (2015)[2484]Wilga & Wantoch-Rekowski (2015) Grzyb Elaphocordyceps longisegmentis (Ascomycota) w Dolinie Samborowo (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2484], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:03 1 znaleziska Pleurocybella porrigens (bokówka biała) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CA58 306619 CB23 245958 EE55 147133 EG36 118258 FG12 176851 FG46 317098

ID 118 258 oznaczenie: Pleurocybella porrigens; lokalizacja: Beskid Sądecki - Pasmo Jaworzyny Krynickiej, ok. 10 km na E od Piwnicznej Zdrój, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG36; data zbioru: 28 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna karpacka z domieszką jodły, na murszejących pniakach jodłowych, licznie pojedynczo i w grupach; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra, det. Grażyna Domian, potw. K. Kołodziejszyk i A. Kujawa; eksykat: NIE (w rezerwacie); uwagi: Bokówka biała; fot.209870 fot.209871 fot.209872; omówiona w wątku [bf:208489] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 208489 ;

ID 147 133 oznaczenie: Pleurocybella porrigens; lokalizacja: Bliżyn, woj. świętokrzyskie, Suchedniowsko-Oblęgorski PK, EE55; data zbioru: 15 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, dąb, sosna, świerk, buk, na pniach i zmurszałych kłodach, w grupach kilku, kilkunastu sztuk; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę; uwagi: .; fot.279516 fot.279517 fot.279518 [notatka: nie] [fotografie: tak];

279516
279517
279518

ID 176 851 oznaczenie: Pleurocybella porrigens; lokalizacja: las między Chorkówką, a Bóbrką, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG12; data zbioru: 4 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: jodły, świerki, dęby, buki, graby, na zmurszałym pniu, trudnym do zidentyfikowania, w grupach, ok. 10 owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do Ani Kujawy; uwagi: fot.380049 fot.380050 fot.380051 [notatka: nie] [fotografie: tak];

380049
380050
380051

ID 245 958 oznaczenie: Pleurocybella porrigens; lokalizacja: Rezerwat Mechowisko Radość, pow. Bytów, woj. pomorskie, CB23; data zbioru: 11 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj mechowiska i lasu sosna, brzoza, martwa sosna leżąca w mechowisku, częsciowo pod wodą, masowo; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK; uwagi: fot.702412 [notatka: tak, Raport z badań grzybów wielkoowocnikowych w Rezerwacie Kruszynek oraz Mechowisko Radość] [fotografie: tak];

702412

ID 306 619 oznaczenie: Pleurocybella porrigens; lokalizacja: puszcza Darżlubska Wejherowo, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA58; data zbioru: 27 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko zanikające, świerk, brzoza, pnie świerków, kilkadziesiąt na kilku pniach; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0005259; uwagi: fot.952999 [notatka: GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE pasa technicznego modernizowanej drogi komunikacyjnej Wejherowo-Sławutowo] [fotografie: tak];

952999

ID 317 098 oznaczenie: Pleurocybella porrigens; lokalizacja: okolice osady Duszatyn, szlak na Jeziorka Duszatyńskie, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG46; data zbioru: 6 sie 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie bukowo jodłowy, na drewnie zagrzebanym w ziemi (mocno zmurszałym), kilka pozrastanych owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1017068 fot.1017069 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1017068
1017069
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji