Tx: 2303
grzyby.pl

Achroomyces disciformis (Fr.) Donk

płaskolepek poduszeczkowaty
Platygloea disciformis (Fr.) Neuhoff [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Achroomyces disciformis (płaskolepek poduszeczkowaty)
Achroomyces disciformis (płaskolepek poduszeczkowaty)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, parkach, na przydrożnych drzewach, na martwych, opadłych lub wiszących gałęziach lip; owocniki w przeciągu całego roku.

wybrane okazy · selected collections

#2
tp.070216-4TP30307
leg. Tomasz Pachlewski
/Wrocław - Rędzin/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452] (as: Achromyces disciformis), Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: Achroomyces disciformis), Ronikier (2002)[2128]Ronikier (2002) Materials to the distribution of Heterobasidiomycetes in the Tatra National Park (Poland).[2128], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:02 1 znaleziska Achroomyces disciformis (płaskolepek poduszeczkowaty) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB83 354347 BE48 56045 CC15 259129 DA80 254155 DA87 375172 DD85 279296 281749 281751 DE55 375214 DE75 277069 EC36 297194 ED16 278109 GC02 296459

ID 56 045 oznaczenie: Platygloea disciformis; lokalizacja: Wrocław - Rędzin; tuż obok drogi asfaltowej - ulicy Wędkarzy, BE48; data zbioru: 16 lut 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na skraju pola uprawnego, przy stromym, wysokim nasypie drogi, na zwalonym drzewie - najprawdopodobniej lipie, pień pokryty grzybem na odcinku blisko metra; leg. Tomasz Pachlewski, det. Marcin Piątek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/TP/3.03.07; uwagi: brak; fot.78054 fot.78055 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

78054
78055

ID 254 155 oznaczenie: Platygloea disciformis; lokalizacja: Szpital Srebrzysko, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 15 sty 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park, lipa, lipa, kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Węcławski Jakub; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK; uwagi: fot.733907 [notatka: [bf:733904]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 733904 ;

ID 259 129 oznaczenie: Platygloea disciformis; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 28 kwi 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny., Pod lipą, na opadłym dolnym konarze., Licznie (dość równomiernie rozmieszczone), na długości około 3 m. (około 75 % długości gałęzi), kilkaset szt. wyrastających spod kory, na wierzchniej odsłoniętej stronie.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi Annie Kujawa; uwagi: Dolna część gałęzi silnie zmurszała, pozbawiona kory. Dyskusja na Bio-forum:; [bf:750775]; fot.752966 fot.752967 fot.752968 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 750775 ;

ID 277 069 oznaczenie: Platygloea disciformis; lokalizacja: Skrzydlów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE75; data zbioru: 31 sty 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zaniedbany park z wieloma gatunkami drzew i krzewów, na leżącym konarze lipy amerykańskiej, w grupie; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF0005151; uwagi: fot.825700 [notatka: nie] [fotografie: tak];

825700

ID 278 109 oznaczenie: Platygloea disciformis; lokalizacja: Fort Bema, pow. warszawski, woj. mazowieckie, ED16; data zbioru: 12 mar 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pod pomnikową lipą, na gałęzi lipowej, masowo; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: Tak, u Ani; uwagi: spotykam tego grzybka pod każdą starą lipą, której gałęzie nie są uprzątane.; fot.829401 fot.829402 [notatka: nie] [fotografie: tak, słabe :-(];

829401
829402

ID 279 296 oznaczenie: Platygloea disciformis; lokalizacja: Park Wolności, Pabianice, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD85; data zbioru: 6 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park, pobocze alejki, na gałęzi lipowej leżącej w ściółce pod drzewem, masowo; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do Ani; uwagi: fot.833409 [notatka: nie] [fotografie: tak];

833409

ID 281 749 oznaczenie: Platygloea disciformis; lokalizacja: Pabianice, ul. Łaska, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD85; data zbioru: 2 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pod lipą, obok torowiska tramwajowego, na gałęzi lipowej leżącej pod drzewem, masowo; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do Ani; uwagi: fot.842371 [notatka: nie] [fotografie: tak];

842371

ID 281 751 oznaczenie: Platygloea disciformis; lokalizacja: Pabianice, skwer między ulicami Wspólną i Karniszewicką, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD85; data zbioru: 12 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park, pobocze alejki, na gałęzi lipowej leżącej pod drzewem, masowo; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do Ani; uwagi: fot.842380 [notatka: nie] [fotografie: tak];

842380

ID 296 459 oznaczenie: Platygloea disciformis; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. białostocki, GC02; data zbioru: 11 gru 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty w średnim wieku, na pniu złamanej dość jeszcze młodej lipy, masowo na odcinku około 1,5m; leg. Mirosław Gryc, det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: BGF0005523; uwagi: fot.903657 [notatka: nie] [fotografie: tak];

903657

ID 297 194 oznaczenie: Platygloea disciformis; lokalizacja: ok.1km na S od miejscowości Karwacz,gm Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC36; data zbioru: 2 sty 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: lipowe zadrzewienie przydrożne, na leżącej gałęzi lipowej, kilkanaście owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.907294 fot.907295 fot.907296 fot.907297 [notatka: nie] [fotografie: tak];

907294
907295
907296
907297

ID 354 347 oznaczenie: Platygloea disciformis; lokalizacja: Wzgórza Bukowe, 0,9 km na E od wiaduktu autostrady A6 nad ul. Wschodnią w Szczecinie, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 14 sty 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pozostałości alei lipowej, na leżącej na ziemi gałęzi Tilia sp., w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1305974 fot.1305975 fot.1305976; zarodniki: -22!23,7-31,9 x 6-9,2 µm średnio 27 x 7,5 µm!, Q: 2,9-4,9 średnio 3,6!:; fot.1305977 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1305974
1305975
1305976
1305977

ID 375 172 oznaczenie: Achroomyces disciformis; lokalizacja: Frombork 2,5 km. E, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie [54°21'42.2"N 19°44'02.1"E], DA87; data zbioru: 14 sty 2024; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zrąb zupełny po drzewostanie przeważnie lipowym, z podrostem młodych lip i in. liściastych, sterta drewna pozostawiona po wycince, na klocku (prawdopod.) lipowym z odpadającą miejscami wierzchnią warstwą kory, poza tym bez oznak rozkładu, kilkadziesiąt do 100 owocników; leg. Stanisław Kosiński, det. Stanisław Kosiński, Przemysław Drzewiecki, Błażej Gierczyk; eksykat: Tak; związane wątki bio-forum.pl: 1515842 ;

ID 375 214 oznaczenie: Achroomyces disciformis; lokalizacja: Radomsko, pn.-zach. krańce miasta; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51,0903 19,4138], DE55; data zbioru: 28 sty 2024; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla -lipa, klon, wierzba, czeremcha, brzoza, na martwych pniach młodych lip, ponad 200 na dwóch pniach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk;

płaskolepek poduszeczkowaty rj1
płaskolepek poduszeczkowaty rj4
płaskolepek poduszeczkowaty rj7
płaskolepek poduszeczkowaty rd1
· 10.02.
płaskolepek poduszeczkowaty rd2
· 10.02.
płaskolepek poduszeczkowaty rd3
· 10.02
płaskolepek poduszeczkowaty rd4
· 10.02.
płaskolepek poduszeczkowaty rd5
· 10.02
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji