grzyby.pl

Achroomyces disciformis (Fr.) Donk

płaskolepek poduszeczkowaty
Platygloea disciformis (Fr.) Neuhoff [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Achroomyces disciformis (płaskolepek poduszeczkowaty)
16.02.2007, Wrocław - Rędzin; copyright © by Tomasz Pachlewski
Achroomyces disciformis (płaskolepek poduszeczkowaty)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070216.4TP30307.tp - Achroomyces disciformis (płaskolepek poduszeczkowaty); Wrocław - Rędzin
070216-4TP30307
leg. Tomasz Pachlewski
/Wrocław - Rędzin/ #2

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, parkach, na przydrożnych drzewach, na martwych, opadłych lub wiszących gałęziach lip; owocniki w przeciągu całego roku.W lasach, parkach, na przydrożnych drzewach, na martwych, opadłych lub wiszących gałęziach lip; owocniki w przeciągu całego roku.