fot. tp-IMG_1830s (733×536) — copyright © by Tomasz Pachlewski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Achroomyces disciformis

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

16.02.2007, Wrocław - Rędzin
copyright © by Tomasz Pachlewski