red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Physisporinus vitreus (Pers.) P. Karst.