jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Physcia dubia (Hoffm.) Lettau

obrost zmienny