jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Physcia dimidiata (Arnold) Nyl.

obrost pośredni