jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Physcia stellaris (L.) Nyl. ssp. stellaris

obrost gwiazdkowaty
Physcia stellaris ssp. stellaris (obrost gwiazdkowaty)
14.03.2020, Pszczyna-Jankowice; copyright © by Marek Snowarski XL
Physcia stellaris ssp. stellaris (obrost gwiazdkowaty)
XL
Physcia stellaris ssp. stellaris (obrost gwiazdkowaty)
XL
Physcia stellaris ssp. stellaris (obrost gwiazdkowaty)
Physcia stellaris ssp. stellaris (obrost gwiazdkowaty)
Physcia stellaris ssp. stellaris (obrost gwiazdkowaty)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200314.3.20 - Physcia stellaris ssp. stellaris (obrost gwiazdkowaty); Pszczyna-Jankowice
200314-3
leg. Marek Snowarski, det. Krzysztof Rutkowski, Marek Snowarski
/Pszczyna-Jankowice/ #29