jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Physcia albinea (Ach.) Nyl.

obrost białawy