Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID230341 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID230339 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID230343 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID230364 (© autora fot.)

owocnik

Kapelusz

space

Trzon

space

zarodniki

Wysyp zarodników

występowanie

Brak w czekliście.[105]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3876]
    Pholiota limonella (Peck) Sacc. · uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
    publikacje: Halama i Romański 2010, Gierczyk i in. 2011, Ronikier 2012, Kujawa i in. 2012b, Narkiewicz i in. 2013, Karasiński i in. 2015 , Kujawa i in. 2015 , Halama 2015 , Gierczyk i in. 2015 , Kudławiec 2015 , Szczepkowski i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a , Maciejczyk i in. 2015, Bocian i in. 2018, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2019a, Ślusarczyk 2019, Kujawa i in. 2019, Gierczyk i Ślusarczyk 2020, Kujawa i in. 2020, Kujawa i in. 2020a, Gierczyk i Kujawa 2020, Narkiewicz i in. 2019, Gierczyk i in. 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019, Gierczyk i Kujawa 2021

znaleziska Pholiota limonella na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-85 350500 AC-03 350901 AC-08 350334 AC-24 351938 CB-44 275045 DA-80 332659 DD-95 306782 DE-45 350112 230360 DE-56 230364 230366 DE-63 299606 EB-59 274880 ED-35 245561 FG-21 230339 FG-33 230334 230343 FG-45 230341 GC-01 230923 252486 GC-02 230922 230924

 ID230334  Pholiota limonella; las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2011.10.23; las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów; na leżącej kłodzie jodłowej w wiązce 5 owocników; leg. Anna Hreczka; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/111023/0002, BGF/BF/AH/111023/0004
uwagi: fot. 633720
dyskusja i zdjęcia w wątku
https://www.bio-forum.pl/messages/33/451629.html
oraz w drugim miejscu
https://www.bio-forum.pl/messages/33/451617.html

 ID230339  Pholiota limonella; okolice Myscowej, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2011.10.16; las bukowy z jodłą, świerkiem, leszczyną i in.; na rzazie kłody jodłowej oraz na drugiej kłodzie spod kory wyrastało 3 owocniki w dużej wiązce i pojedynczo, kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka; det. potwierdził mikroskopowo Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/111016/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 633724 fot. 633725
dyskusja i zdjęcia w wątkach
https://www.bio-forum.pl/messages/33/450211.html
https://www.bio-forum.pl/messages/33/450367.html

 ID230341  Pholiota limonella; Komańcza, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-45; 2011.09.04; las jodłowy; na jodłowej kłodzie 5 owocników w wiązce; leg. Anna Hreczka; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/110904/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 633740 fot. 633741
dyskusja i zdjęcia w wątku
https://www.bio-forum.pl/messages/33/451560.html

 ID230343  Pholiota limonella; Lipowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2010.10.02; las bukowy z brzozą; złom bukowy 2 owocniki w wiązce; leg. Anna Hreczka; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/101002/0003, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 633767 fot. 633768
dyskusja i zdjęcia w wątku
https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/397382.html

 ID230360  Pholiota limonella; 1,5 km NE od wsi Żaby; gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2012.10.07; las mieszany -sosna, olcha, brzoza, kruszyna; złamany pień drzewa liściastego grupa 4 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/121007/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 10' 59,4" N i 19st 25' 14,6" E

Zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/542825.html

 ID230364  Pholiota limonella; 500 m SE od osady Bajkowizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.10.10; wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, graby, leszczyny i in; na martwej stojącej jodle ( gr.1 ) i na jodłowej kłodzie ( gr.2 ) pojedynczo i w wiązkach ( ponad 100 owocników w gr.1 i ponad 30 w gr.2 ); leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/111010/0001, BGF/BF/JN/111027/0001, tak, notatka: nie
uwagi: Namiary gr.1 -51st 2' 3,65" N ; 19st 30' 40,75" E
gr.2 -51st 1' 59,93" N ; 19st 30' 36,69" E

Zdjęcia w wątkach https://www.bio-forum.pl/messages/33/448596.html i https://www.bio-forum.pl/messages/33/448612.html

Stanowisko gr.2 obserwowane od 2009.

ID230366 (potwierdzenie 230364) Pholiota limonella; 500 m SE od osady Bajkowizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2012.10.17; wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, graby, leszczyny i in; na jodłowej kłodzie ponad 40 owocników w dwóch skupieniach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 59,93" N ; 19st 30' 36,69" E

fot. 633917 fot. 633918 fot. 633919 fot. 633920

 ID230922  Pholiota limonella; około 6 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2012.09.30; niewielkie torfowisko w lesie (świerk, brzoza); na złomie brzozowym cztery owocniki; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/120930/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 642075

 ID230923  Pholiota limonella; 1,5 km na E od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2011.10.22; brzeg jez, Komosa graniczący z lasem mieszanym; na stojącej martwej topoli, w 2012 złamana przez wiatr, owocniki nadal wyrastały masowo. masowo w kilku grupach, w różnym wieku; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/111022/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 642078

Uwaga (B. Gierczyk): W pracy Grzyby Puszczy Knyszyńskiej (Kujawa et al. 2019) stanowisko określono jako "okolice Ogrodniczek (nad J. Komosa)".

 ID230924  Pholiota limonella; około 5 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2011.10.09; las mieszany (grab, dąb, świerk, inne rzadziej); pionowa rana na pniu żywego grabu pojedynczy owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/111009/0003, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 642081

Uwaga (B. Gierczyk): W pracy Grzyby Puszczy Knyszyńskiej (Kujawa et al. 2019) stanowisko określono jako "Supraśl, 5,5 km".

 ID245561  Pholiota limonella; Suchy Las, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-35; 2013.10.12; olszyna; pień olszy czarnej 2 wiązki; leg. ala mikołaj; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AM/131012/0009, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/609147.html
uwagi: fot. 701000

 ID252486  Pholiota limonella; około 2 km na E od Ogrodniczek, okolice leśniczówki Krasne, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2013.10.03; skraj lasu mieszanego; prawdopodobnie gałąź topoli złamana z pobliskiego drzewa, zawieszona nad ziemią 2szt, owocniki jeszcze młode; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/131003/0002, tak w wątku, notatka: nie
uwagi: link do wątku

Uwaga (B. Gierczyk): W publikacji "Grzyby Puszczy Knyszyńskiej" błędnie podano lokalizację jako "okolice Krasnego Lasu".

 ID274880  Pholiota limonella; Puszcza Piska Pierwos, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-59; 2013.10.12; brzoza, grab, świerk, sosna; brzoza jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/131012/0002, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/610600.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/610601.jpg&type=image/jpeg

 ID275045  Pholiota limonella; Męcikał-Struga, pow. Chojnice, woj. Pomorskie, CB-44; 2014.10.12; Las sosnowy z udziałem brzozy.; Na pniu murszejącej starej brzozy kilka wiązek; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/WM/141012/0001, tak, notatka: nie
uwagi: Wątek o znalezisku:

fot. 818921 fot. 818922

 ID299606  Pholiota limonella; Cykarzew, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-63; 2015.09.27; las jodłowy z bukiem, grabem; na pniu dwa owocniki; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000637, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 919472 fot. 919473

ID306782 Pholiota limonella; Pawlikowice, 2 km na północny zachód od wsi, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-95; 2017.10.17; las mieszany, jodła, dąb, sosna, brzoza, topola; na uciętym konarze topolowym jedna wiązka; leg. Beata Łyszkowska; det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, wyślę do BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 953695
znalezisko omówione w wątku:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/952686.html

 ID332659  Pholiota limonella; Gdańsk Oliwa ul. Polanki, pow. Gdańsk, woj. Pomorskie, DA-80; 2017.10.06; Polana, składowisko drewna zwożonego z miasta; drewno topoli kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0005267, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/954161.html
uwagi: fot. 1147095

ID350112 Pholiota limonella; 0,5 km SE od wsi Żaby; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2021.09.19; przydrożna kępa osik na skraju lasu; na pniaku po wyciętej, martwej osice 7 owocników w dwóch wiązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 10' 6,7" N 19st 25' 3,5" E

fot. 1268359 fot. 1268360 fot. 1268361 fot. 1268362

ID350334 Pholiota limonella; Pojezierze Choszczeńskie - Dolina Iny (prop. rez. Nosowo), 1,9 km na SE od Nosowa, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AC-08; 2021.09.25; łęg źródliskowy; na pniu Alnus glutinosa w wiązce - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1269627 fot. 1269628 fot. 1269629 fot. 1269630
zarodniki: 6,4-8,2 x 4,2-5,1 µm (średnio 4,2 x 5,1 µm), Q: 1,4-1,8 (średnio 1,6):
fot. 1269631
cheilocystydy:
fot. 1269632 fot. 1269633
pleurocystydy:
fot. 1269634

 ID350500  Pholiota limonella; ZPK Torfowisko Reptowo,1,5km na pnzach od Reptowa, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-85; 2021.09.24; brzezina bagienna z sosną; leżąca częściowo rozłożona kłoda brzozy kilkanaście owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Lożek, potwierdził Błażej Gierczyk ; eksykat: BGF0010401, tak ,wątek, notatka: tak
uwagi: wątek https://www.bio-forum.pl/messages/33/1270283.html
Łuskwiak cytrynowyfot. 1270636

ID350901 Pholiota limonella; Równina Wełtyńska (prop. rez. Mszar Gajki), 0,8 km na NE od osady leśnej Gajki, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-03; 2021.10.06; okrajek mszaru i boru mieszanego; na pniu Betula pendula pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1275023 fot. 1275024 fot. 1275025
zarodniki: 6,9-9,1 x 4,3-5,5 µm (średnio 7,9 x 4,9 µm), Q: 1,5-1,9 (średnio 1,6):
fot. 1275026
cheilocystydy:
fot. 1275027 fot. 1275028
chryzocystydy:
fot. 1275029

ID351938 Pholiota limonella; Pojezierze Myśliborskie (prop. rez. Dziczy Las), 2,2 km na SE od Górnowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-24; 2021.10.23; torfowisko wysokie; na kłodzie Betula pubescens w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1285735 fot. 1285736 fot. 1285737
zarodniki: 7,2-9,5 x 4,5-6,1 µm (średnio 8,1 x 5,0 µm), Q: 1,4-1,9 (średnio 1,6):
fot. 1285738
cheilocystydy:
fot. 1285739
chryzocystydy:
fot. 1285740

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji