takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Pholiota limonella Peck

na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi

GREJ: ID230341 (© autora fot.); copyright © by GREJ

GREJ: ID230339 (© autora fot.)

GREJ: ID230343 (© autora fot.)

GREJ: ID230364 (© autora fot.)

owocnik

Kapelusz

space

Trzon

space

zarodniki

Wysyp zarodników

występowanie

wartość

uwagi