grzyby.pl

Phlebia subcretacea (Litsch.) M.P. Christ.

Cabalodontia subcretacea (Litsch.) M. Piatek
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Phlebia Phlebia Phlebia PhlebiaPhlebiaPhlebia segregatażylak kremowoochrowy (Phlebia cremeoochracea)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]