grzyby.pl

Mycoacia livida (Pers.) Zmitr.

woszczyneczka sinawa, żylak sinawy
Phlebia cacao (P. Karst.) J. Erikss. et Hjortstam · Phlebia livida (Pers.) Bres. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Mycoacia Mycoacia Mycoacia MycoaciaMycoaciawoszczyneczka żółknąca (Mycoacia gilvescens)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, na martwych, leżących pniach drzew np. jodły lub buka, także na sosnowym drewnie konstrukcyjnym.W lasach, na martwych, leżących pniach drzew np. jodły lub buka, także na sosnowym drewnie konstrukcyjnym.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony