grzyby.pl

Atheliachaete sanguinea (Fr.) Spririn et Zmitrovitch [🔉 * san·gwi·ne·a]

korownica krwawa
Atheliachaete calotricha (P. Karst.) Tura, Zmitrovitch, Wasser et Spirin · Phanerochaete calotricha (P. Karst.) J. Erikss. et Ryvarden [główna w czekliście] · Phanerochaete sanguinea (Fr.) Pouzar [główna w czekliście] [🔉 * san·gwi·ne·a]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Wg Mycobank Phanerochaete calotricha (P. Karst.) J. Erikss. et Ryvarden "korownica żółknąca" i Phanerochaete sanguinea (Fr.) Pouzar "korownica krwawa" to synonimy Atheliachaete sanguinea (Fr.) Spririn et Zmitrovitch; wg Index Fungorum i GBIF to osobne gatunki, tak też i w czekliście[105]. (2022-12-31)
Phanerochaete sanguineus
07.06.2004, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak
Phanerochaete sanguineus
drewno zabarwione przez grzybnię
Phanerochaete sanguineus
drewno zabarwione przez grzybnię
Phanerochaete sanguineus
Phanerochaete sanguineus

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach na zmurszałym drewnie drzew liściastych i iglastych (sosny), na leżących pniach, gałęziach, gałązkach, szyszkach, igłach; kwiecień-listopad.W lasach na zmurszałym drewnie drzew liściastych i iglastych (sosny), na leżących pniach, gałęziach, gałązkach, szyszkach, igłach; kwiecień-listopad.
Czeklista[105] o Phanerochaete calotricha (P. Karst.) J. Erikss. et Ryvarden: na gałęziach i pniach Populus tremula.Czeklista[105] o Phanerochaete calotricha (P. Karst.) J. Erikss. et Ryvarden: na gałęziach i pniach Populus tremula.

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Atheliachaete sanguinea (Fr.) Spririn et Zmitrovitch [🔉 * san·gwi·ne·a]Atheliachaete calotricha (P. Karst.) Tura, Zmitrovitch, Wasser et Spirin, Phanerochaete sanguinea (Fr.) Pouzar [🔉 * san·gwi·ne·a], Phanerochaete calotricha (P. Karst.) J. Erikss. et Ryvarden(pl) korownica krwawa
sanguineus, -a, -um (lat., adj.)
krwistoczerwony, krwawy, krwisty