jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Phaeophyscia kairamoi (Vain.) Moberg

orzast owłosiony