jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Phaeophyscia insignis (Mereschk.) Moberg

orzast osobliwy