jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Phaeophyscia nigricans (Flörke) Moberg

orzast czarniawy