jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Phaeophyscia hirsuta (Mereschk.) Moberg

orzast szczecinkowaty