jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Phaeophyscia endophoenicea (Harm.) Moberg

orzast pomarańczowy