jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Phaeophyscia endococcina (Körb.) Moberg

orzast szkarłatny