grzyby.pl
red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Phaeomarasmius rimulincola (Lasch ex Rabenh.) Scherff.

ciemnotwardnik bocznotrzonowy
Phaeomarasmius rimundicola (Rabenh.) P.D. Orton (?czeklista 2003)
Phaeomarasmius Phaeomarasmius Phaeomarasmius PhaeomarasmiusPhaeomarasmiusciemnotwardnik łuskowaty (Phaeomarasmius erinaceus)Phaeomarasmius borealis