grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Phaeomarasmius borealis Rald

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Phaeomarasmius Phaeomarasmius Phaeomarasmius PhaeomarasmiusPhaeomarasmiusciemnotwardnik bocznotrzonowy (Phaeomarasmius rimulincola)