grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Phaeomarasmius borealis Rald

Phaeomarasmius Phaeomarasmius Phaeomarasmius PhaeomarasmiusPhaeomarasmiusciemnotwardnik bocznotrzonowy (Phaeomarasmius rimulincola)