występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach liściastych i mieszanych, na ziemi.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3768]
    Phaeocollybia christinae (Fr.) R. Heim · synonimy: P. lateraria A.H. Sm.
    uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
    publikacje: Bujakiewicz 2004, Kujawa i Gierczyk 2007, Gierczyk i in. 2009, Narkiewicz i in. 2013, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Chachuła i in. 2019a, Narkiewicz i in. 2019

znaleziska Phaeocollybia christinae na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

EG-15 26865

 ID26865  Phaeocollybia christinae; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG-15; 2005.09.04; skraj lasu mieszanego (pod dębem, olszą, brzozą, grabem, sosną, jodłą,wierkiem); na ziemi dwa owocniki; leg. Sebastian Pinczer; det. Sebastian Pinczer, Anna Kujawa; eksykat: 050904-256 herb. Pinczer, nie, notatka: TAK/050904-256; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: .

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji