grzyby.pl
GREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Peniophora polygonia (Pers.) Bourdot & Galzin

powłocznica osikowa
Peniophora Peniophora Peniophora PeniophoraPeniophorapowłocznica sosnowa (Peniophora pini)powłocznica dębowa (Peniophora quercina)
Peniophora polygonia (powłocznica osikowa)
07.06.2004, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak
Peniophora polygonia (powłocznica osikowa)
przebarwienie po otarciu
Peniophora polygonia (powłocznica osikowa)
Peniophora polygonia (powłocznica osikowa)

występowanie

Najczęściej na martwej korze topoli osiki (Populus tremula), rzadko na olszy czarnej (Alnus glutinosa) i leszczyny (Corylus avellana), szczególnie na gałęziach, rzadziej na leżących pniach.