jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Peniophora pini (Schleich.) Boidin

powłocznica sosnowa
na stronie — występowanie