grzyby.pl
GREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Peniophora nuda (Fr.) Bres.

powłocznica różowoszara
Peniophora Peniophora Peniophora PeniophoraPeniophorapowłocznica cielista (Peniophora incarnata)powłocznica sosnowa (Peniophora pini)
Peniophora nuda (powłocznica różowoszara)
29.11.2004, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak
Peniophora nuda (powłocznica różowoszara)
Peniophora nuda (powłocznica różowoszara)
Peniophora nuda (powłocznica różowoszara)
Peniophora nuda (powłocznica różowoszara)

występowanie

Na opadłych lub wiszących martwych gałęziach drzew i krzewów liściastych np. klonu jawora (Acer pseudoplatanus), jesionu (Fraxinus excelsior), śwliw (Prunus sp.), lilaków (Syringa sp.), lip (Tilia sp.), klonu pospolitego? (Acer platanoides)