grzyby.pl

Peniophora limitata (Chaillet ex Fr.) Cooke

powłocznica jesionowa
Peniophora cinerea var. interrupta (Pers.) Bourdot et Galzin · Peniophora fraxinea (Pers.) S. Lundell
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Peniophora Peniophora Peniophora PeniophoraPeniophorapowłocznica olszowa (Peniophora erikssonii)powłocznica lipowa (Peniophora rufomarginata)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na wiszących i leżących martwych gałęziach Fraxinus excelsior oraz na żywych pniach (na martwej korze?) jesionu; owocniki w przeciągu całego roku.Na wiszących i leżących martwych gałęziach Fraxinus excelsior oraz na żywych pniach (na martwej korze?) jesionu; owocniki w przeciągu całego roku.