jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Peniophora erikssonii Boidin

powłocznica olszowa
na stronie — występowanie

występowanie

Na wiszących i opadłych martwych gałęziach olszy czarnej i szarej (Alnus glutinosa i A. incana).