grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Peniophora erikssonii Boidin

powłocznica olszowa
Peniophora Peniophora Peniophora PeniophoraPeniophorapowłocznica świerkowa (Peniophora pithya)powłocznica jesionowa (Peniophora limitata)

występowanie

Na wiszących i opadłych martwych gałęziach olszy czarnej i szarej (Alnus glutinosa i A. incana).