grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Parasola misera (P. Karst.) Redhead, Vilgalys et Hopple [as 'miser']

czernidłak delikatny
Coprinus miser P. Karst.
Parasola Parasola Parasola ParasolaParasolaParasola galericuliformisczernidłak cieniolubny (Parasola leiocephala)

występowanie

Na odchodach.