Tx: 2713
grzyby.pl

Parasola leiocephala (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys et Hopple

czernidłak cieniolubny
Coprinus leiocephalus P.D. Orton [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Parasola leiocephala (czernidłak cieniolubny)
Parasola leiocephala (czernidłak cieniolubny)
Parasola leiocephala (czernidłak cieniolubny)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na ziemi, wśród trawy i mchów.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz i Stefaniak (2009)[1349]Bujakiewicz i Stefaniak (2009) Udział macromycetes w fitocenozach leśnych rezerwatu "Las Liściasty w Promnie" (nadleśnictwo Czerniejewo). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B, 58: 137-170[1349], Gierczyk et al. (2011)[1489]Gierczyk et al. (2011) Rare species of the genus Coprinus Pers. s. lato.[1489] (as: Parasola leiocephala), Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502] (as: Parasola leiocephala), Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493] (as: Parasola leiocephala), Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: Parasola leiocephala), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: Parasola leiocephala), Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497] (as: Parasola leiocephala), Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: Parasola leiocephala), Kudławiec (2016)[1740]Kudławiec (2016) Grzyby wielkoowocnikowe Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Środkowopomorskie – Nadleśnictwo Polanów.[1740], Kudławiec & Misiuna (2014)[1744]Kudławiec & Misiuna (2014) Grzyby wielkoowocnikowe macromycetes Góry Wierzejskiej w Górach Świętokrzyskich.[1744], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2017)[1781]Kujawa et al. (2017) Różnorodność wielkoowocnikowych grzybów agarykoidalnych, boletoidalnych i hypogeicznych Puszczy Białowieskiej – założenia projektu i wstępne wyniki.[1781] (as: Parasola leiocephala), Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: Parasola leiocephala), Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Nita i Bujakiewicz (2005)[2010]Nita i Bujakiewicz (2005) Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Pomorze Zachodnie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 54: 7-33[2010], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400] (as: Parasola leiocephala)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:08 1 znaleziska Parasola leiocephala (czernidłak cieniolubny) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 365218 AB93 281081 281095 AB94 298800 299623 300032 300047 301731 BD08 196241 BF37 211192 CA99 324714 CC15 323608 CC92 211907 DA90 324712 324715 DD85 286321 DE54 254988 DE55 254985 280694 351188 DE56 254989 330150 DE75 211193 DE78 274156 DE95 211191 DF78 192509 195826 EC34 331927 ED25 226251 FE24 354582 371934 FE25 341634 FG11 286035

ID 192 509 oznaczenie: Coprinus leiocephalus; lokalizacja: Tyniec (Kraków), pow. krakowski, woj. małopolski, DF78; data zbioru: 5 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, buki i sosny, na ziemi, przy leśnej drodze, jeden owocnik; leg. Waldemar Czerniawski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/WCz/110705/0002; uwagi: Zdjęcia w temacie:; [bf:430803] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 430803 ;

ID 195 826 oznaczenie: Coprinus leiocephalus; lokalizacja: Skawina, przy ul. Tynieckiej, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF78; data zbioru: 15 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na działce prywatnej pod krzewami magnolii i azalii, na ziemi w trawie, dwa owocniki; leg. Waldemar Czerniawski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/WCz/111015/0003; uwagi: Zdjęcia i opis w wątku:; [bf:449921]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41; związane wątki bio-forum.pl: 449921 ;

ID 196 241 oznaczenie: Coprinus leiocephalus; lokalizacja: Poznań, Park Sołacki, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, BD08; data zbioru: 9 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park miejski, na ziemi wśród trawy, jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/110809/0002; uwagi: siedlisko; fot.468857; owocnik; fot.468858; wielkość owocnik orientacyjnie, wobec palca!; fot.468859; przed suszeniem; fot.468860 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

468857
468858
468859
468860

ID 211 191 oznaczenie: Coprinus leiocephalus; lokalizacja: Złoty Potok, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE95; data zbioru: 20 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy , skraj lasu, na drodze, na ziemi, kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/121020/0003; uwagi: fot.547367 fot.547368 [notatka: nie] [fotografie: tak];

547367
547368

ID 211 192 oznaczenie: Coprinus leiocephalus; lokalizacja: Stronie Śląskie, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie, BF37; data zbioru: 1 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydomowe podwórko, w trawie, pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/121001/0003; uwagi: fot.547372 fot.547373 [notatka: nie] [fotografie: tak];

547372
547373

ID 211 193 oznaczenie: Coprinus leiocephalus; lokalizacja: Rzerzęczyce, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE75; data zbioru: 12 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, sosna, d±b, brzoza, na leśnej drodze, na ziemi, pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/120812/0001; uwagi: fot.547379 fot.547380 fot.547381 fot.547382 [notatka: nie] [fotografie: tak];

547379
547380
547381
547382

ID 211 907 oznaczenie: Coprinus leiocephalus; lokalizacja: 1,1 km na NW od Goranina, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [N 52°28'15,50" E 17°28'14,38"], CC92; data zbioru: 3 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie liściasty: olsza, brzoza, dąb, leszczyna, domieszka sosny, na kawałku gałązki długości 15 cm, jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/121003/0002; uwagi: nadl. Czerniejewo, leśn. Linery, oddz. 59; forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony siedlisk SOOS Dyrektywa siedliskowa! Grądy w Czerniejewie; siedlisko; fot.551522; owocnik; fot.551523 fot.551524 fot.551525 fot.551526 [notatka: nagranie na dyktafon] [fotografie: tak];

551522
551523
551524
551525
551526

ID 226 251 oznaczenie: Coprinus leiocephalus; lokalizacja: Piastów, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED25; data zbioru: 6 cze 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik przy chodniku, obok parku, w ziemi, w trawie, pojedynczo; leg. ala mikołaj, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AM/130606/0002; uwagi: zdjęcia w wątku:; [bf:565189] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 565189 ;

ID 254 985 oznaczenie: Coprinus leiocephalus; lokalizacja: 1,4 km NW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 25,28" N i 19st 23' 31,14" E], DE55; data zbioru: 2 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty skraj lasu, w wyschniętym obecnie rowie w obrębie starorzecza Warty. Z drzew dęby, osiki, olchy, drobne fragmenty drzewne zagrzebane w ziemi, grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/130902/0001; uwagi: [bf:590648] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 590648 ;

ID 254 988 oznaczenie: Coprinus leiocephalus; lokalizacja: 1,3 km SW od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [51st 1' 20,74" N i 19st 15' 8,18" E], DE54; data zbioru: 4 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotny las mieszany; fragment okresowo zalewanego terenu, na drobnych szczątkach drzewnych przemieszanych z ziemią, grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/130904/0003; uwagi: [bf:592292] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 592292 ;

ID 254 989 oznaczenie: Coprinus leiocephalus; lokalizacja: 600 m SE od zabudowań na końcu ul.Dąbrowskiej w Radomsku, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 31 sie 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi przez śródleśny ols, na ziemi, luźna grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/130831/0001; uwagi: 51st 2' 2,2" N i19st 25' 54,25" E; [bf:590761] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 590761 ;

ID 274 156 oznaczenie: Coprinus leiocephalus; lokalizacja: Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE78; data zbioru: 28 cze 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: droga leśna, ziemia, 2 owocniki; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/150628/0001; uwagi: fot.814564 fot.814565 [notatka: nie] [fotografie: tak];

814564
814565

ID 280 694 oznaczenie: Coprinus leiocephalus; lokalizacja: 0,45 km SW od leśniczówki w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 4' 3" N i 19st 22' 32,4" E], DE55; data zbioru: 28 cze 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, dąb, brzoza i in., na ziemi, na skraju hasiowej drogi, grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/150628/0001; uwagi: [bf:769156] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 769156 ;

ID 281 081 oznaczenie: Coprinus leiocephalus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 6 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: u podnóża piaszczysto-gliniastej skarpy w buczynie, ziemia, pojedynczo; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/141006/0004; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:796252] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 796252 ;

ID 281 095 oznaczenie: Coprinus leiocephalus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,1 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 6 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna w dolinie strumienia, na wilgotnej, próchnicznej ziemi, pojedynczo; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/141006/0003; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:796294] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 796294 ;

ID 286 035 oznaczenie: Parasola leiocephala; lokalizacja: między Mytarzem a Mrukową, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG11; data zbioru: 21 cze 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: leszczyna, osika, głóg i in., na ziemi, 5 owocników w grupie; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/150621/0002; uwagi: fot.857430 [bf:774068] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 774068 ;

ID 286 321 oznaczenie: Coprinus leiocephalus; lokalizacja: Chechło Pierwsze, ul. Wąska 18, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD85; data zbioru: 30 lip 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik, z ziemi, pojedynczy owocnik; leg. Beata Łyszkowska, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BŁ/150730/0001; uwagi: [bf:773733] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 773733 ;

ID 298 800 oznaczenie: Coprinus leiocephalus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,5 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 7 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Wielogatunkowy liściasty okrajek lasu (Bk, Db, Tp, Brz i inne), na ziemi, w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000763; uwagi: fot.915553; [bf:866471] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 866471 ;

ID 299 623 oznaczenie: Coprinus leiocephalus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,7 km na E od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 26 cze 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowe zadrzewienie przydrożne, na ziemi, w grupie - 3 owocniki; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000785; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:821155] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 821155 ;

ID 300 032 oznaczenie: Parasola leiocephala; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,7 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 29 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiaste pobocze drogi w buczynie, na ziemi, w grupie - 3 owocniki; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000982; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:790115] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 790115 ;

ID 300 047 oznaczenie: Parasola leiocephala; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 2 km na E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 4 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotne zagłębienie w buczynie, na ziemi, pojedynczo; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001001; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:790783] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 790783 ;

ID 301 731 oznaczenie: Coprinus leiocephalus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,9 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 16 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowy, na ziemi, pojedynczo; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001062; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:859717] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 859717 ;

ID 323 608 oznaczenie: Parasola leiocephala; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 31 lip 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Nieużytkowany sad gruszowy., Gliniasta gleba, wśród traw, 1 okaz; leg. Przemysław Drzewiecki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004052; uwagi: [bf:774246] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 774246 ;

ID 324 712 oznaczenie: Parasola leiocephala; lokalizacja: Kowale, pow. gdański, woj. pomorskie, DA90; data zbioru: 20 cze 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla liściaste, ziemia, wśród roślinności zielnej, pojedyncze; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GN/120814/0001, BGF/BF/GN/120815/0001, BGF/BF/GN/120620/0001; uwagi: Trzy kolekcje z 2012 r. w tej samej okolicy:; 20.06.:; fot.1080140; 14.08.:; fot.1080141 fot.1080142; 15.08.:; fot.1080143 fot.1080144 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1080140
1080141
1080142
1080143
1080144

ID 324 714 oznaczenie: Parasola leiocephala; lokalizacja: Bąkowo, pow. gdański, woj. pomorskie, CA99; data zbioru: 7 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las So-Bk, trociny wysypane przy drodze leśnej, 3 owocniki; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GN/120907/0002; uwagi: fot.1080210 fot.1080211 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1080210
1080211

ID 324 715 oznaczenie: Parasola leiocephala; • potwierdzenie ID324 712; lokalizacja: Kowale, pow. gdański, woj. pomorskie, DA90; data zbioru: 22 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik osiedlowy i ugór, ziemia, pojedyncze ow.; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GN/130922/0001, BGF/BF/GN/131024/0003; uwagi: Dwie kolekcje w tej samej okolicy:; 2013.09.22:; fot.1080216; 2013.10.24:; fot.1080217 fot.1080218 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1080216
1080217
1080218

ID 330 150 oznaczenie: Parasola leiocephala; lokalizacja: 1,5 km NE od osady Podcerkawizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 2' 0" N i 19st 25' 49,5" E], DE56; data zbioru: 15 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany graniczący z młodym olsem -m.in. jesion, olcha, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004919; uwagi: [bf:1095210] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1095210 ;

ID 331 927 oznaczenie: Parasola leiocephala; lokalizacja: ok.2km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC34; data zbioru: 27 cze 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las w typie grądu(dębowo-grabowo-osikowy), ziemia, kilkanaście owocników; leg. Romuald Tomaszewski, det. B.Gierczyk; eksykat: BGF0005251; uwagi: [bf:930527] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 930527 ;

ID 341 634 oznaczenie: Parasola leiocephala; lokalizacja: Drzewce Kolonia, pow. nałęczowski, woj. Lubelskie, FE25; data zbioru: 13 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewiony wąwóz lessowy, na ziemi, 10 sztuk; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006468; uwagi: fot.1201828 fot.1201829 fot.1201830 fot.1201831 [notatka: [bf:1149770]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1149770 ;

ID 351 188 oznaczenie: Parasola leiocephala; lokalizacja: 1 km NE od osady Podcerkawizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 14 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las mieszany graniczący z olsem -olcha, topola, wiąz, sosna, świerk, brzoza, na ziemi, w rowie, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 1' 56" N 19st 25' 26,5" E; fot.1277824 fot.1277825 fot.1277826 fot.1277827 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1277824
1277825
1277826
1277827

ID 354 582 oznaczenie: Parasola leiocephala; lokalizacja: Zgórzyńskie - 51.310047, 22.152367, pow. puławski, woj. lubelskie, FE24; data zbioru: 8 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewiony wąwóz lessowy (grab, dąb, klon, lipa, wierzba, leszczyna, topola), na ziemi, pojedynczo; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008723; uwagi: fot.1306695 fot.1306696 [notatka: [bf:1259833]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1259833 ;

ID 365 218 oznaczenie: Coprinopsis leiocephalus; lokalizacja: Makowa, pow. przemyski, woj. podkarpackie; data zbioru: 30 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przy leśnym strumieniu, na kamienistej ziemi, 3 okazy; leg. piotr pytel, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010369; uwagi: współ 49.627082 22.650588 [bf:1357231]; związane wątki bio-forum.pl: 1357231 ;

ID 371 934 oznaczenie: Parasola leiocephala; lokalizacja: Rąblów, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE24; data zbioru: 2 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zadrzewiony wąwóz lessowy (grab, dąb, lipa, sosna, brzoza, na starej drodze prowadzącej przez wąwóz, kilka owocników; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0011199; uwagi: fot.1478082 [notatka: [bf:1358340]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1358340 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji