grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Osteina undosa (Peck) Zmitr.

Oligoporus undosus (Peck) Gilb. & Ryvarden
Fomitopsidaceae Fomitopsidaceae Fomitopsidaceae FomitopsidaceaeFomitopsidaceaeParmastomyces mollissimuspomarańczowiec bladożółty (Pycnoporellus alboluteus)