Merismodes

osiękla
Osiękla wąskozarodnikowa (Merismodes confusa) (≡? M. fasciculata) ma zarodniki serdelkowate (allantoid), 7.5-11 × 2-3µm, o stosunku wymiarów Q=3.5-4.

Zarodniki krępe, elipsoidalne do cylindrycznych, 8-10 × 3.5-5µm, o stosunku wymiarów Q=2-2.5 mają dwa gatunki:
osiękla nierówna (Merismodes anomala) ma owocniki pojedynczo na krótkim trzonku, krótszym od miseczki,
Merismodes connivens ma owocniki czasem po kilka, na trzonku dłuższym od miszeczki.