takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Merismodes connivens (P. Karst.) Knudsen

na stronie — cechy charakterystyczne

cechy charakterystyczne

Owocniki czasem po kilka, na trzonku dłuższym od miseczki.

space