grzyby.pl
GREJ

Melanoleuca subalpina (Britzelm.) Bresinsky & Stangl (1976)

ciemnobiałka subalpejska
Melanoleuca evenosa ss. Konr. · Melanoleuca strictipes ss. Kuhn. · Tricholoma cnista ss. Bres.
Melanoleuca Melanoleuca Melanoleuca MelanoleucaMelanoleucaMelanoleuca strictipesciemnobiałka brodawkowanotrzonowa (Melanoleuca verrucipes)
Melanoleuca subalpina (ciemnobiałka subalpejska)
grupa w trawie na polance, w pobliżu świerki i brzozy; 13.08.2000, Dolny Śląsk, Góry Bialskie; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Melanoleuca subalpina (ciemnobiałka subalpejska)
Kapelusz początkowo białawy, z wiekiem kremowy do ochrowawego, w centrum zwykle ciemniejszy, nie higrofaniczny; 60 – 110 mm, młody półkulisty do stożkowatego, z wiekiem rozpostarty, do wklęsłego, w centrum z szerokim garbkiem; powierzchnia gładka, matowo-jedwabista, nieco brodawkowana gdy wilgotna, brzeg ostry, u młodych owocników podwinięty.

space

Trzon białawy; 40 – 70 x 8 – 10 mm, cylindryczny, nieco rozszerzony ku podstawie, powierzchnia wzdłużnie włókienkowata; pełny, z wiekiem pusty.

space

Pileus initially whitish, with age cream-coloured to ocherish, at the centre usually darker, not hygrophanous; 60 – 110 mm, when young hemispherical to conic, with age expanding to concave, in the centre broadly umbonate; surface smooth, dull-silky, slightly verrucose when moist, margin acute, in young sporocarps incurved.

space

Stipe whitish; 40 – 70 x 8 – 10 mm, cylindrical, somewhat wider towards the base, surface longitudinally fibrillose; solid, with age hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, przejrzyste, z kroplami, szorstkie; 7 – 10 x 4 – 5 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, translucent, with drops, rough; 7 – 10 x 4 – 5 µm.

występowanie

Pospolity gatunek. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, pojedynczo i w grupach, na górskich pastwiskach i łąkach, w trawie.

Common, summer-fall, solitary to gregarious in mountain pastures, in grass.

wartość

Jadalny.

Edible.

uwagi

Inne białe ciemnobiałki to: Melanoleuca strictipes, Melanoleuca candida o higrofanicznym kapeluszu; Melanoleuca kavinae o silnie zgrubiałej i pustej podstawie trzonu.

Other white Melanoleuca: Melanoleuca strictipes, Melanoleuca candida with a hygrophanous cap; Melanoleuca kavinae with a distinctly clavate and hollow base of the stipe.