grzyby.pl

Melanoleuca grammopodia (Bull.) Murrill

ciemnobiałka prążkowanotrzonowa ciemnobiałka szarobrązowa
Melanoleuca Melanoleuca Melanoleuca MelanoleucaMelanoleucaciemnobiałka płowa (Melanoleuca cognata)ciemnobiałka białoszara (Melanoleuca polioleuca)