grzyby.pl

Melanoleuca grammopodia (Bull.) Fayod, Annales des Sciences Naturelles Botanique ser. 7

ciemnobiałka prążkowanotrzonowa, ciemnobiałka szarobrązowa
Melanoleuca grammopodia (Bull.) Murrill[gł. w GBIF (2022-12)]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach i poza nimi, na ziemi, wśród traw; kwiecień-październik.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3460]
    Melanoleuca grammopodia (Bull.) Pat. — wg Index Fungorum: M. grammopodia (Bull.) Murrill · synonimy: M. subbrevipes Metrod (nom. nud.)
    publikacje: Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004 (as: M. grammopodia i M. subbrevipes), Friedrich i Orzechowska 2002 , Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a, Gierczyk i in. 2018a (as: M. subbrevipes s.l.), Bujakiewicz 2018 (as: M. grammopodia i M. subbrevipes), Gierczyk i Ślusarczyk 2020 (as: M. subbrevipes), Gierczyk i in. 2020

znaleziska Melanoleuca grammopodia na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-93 335557 CC-15 338217

 ID335557  Melanoleuca grammopodia; Puszcza Bukowa (prop. rez. Dolina Ponikwy), 2,2 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2018.11.06; pobocze leśnej drogi w buczynie; na ziemi (w pobliżu klon, buk, dąb) pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005878, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1033722.html

ID338217 Melanoleuca grammopodia; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2020.10.19; Śródpolne przydroże - starodrzew (jesion, klon, grab, i in.); Ziemia. 2 owocniki; leg. Przemysław Drzewiecki; det. G. Domian, P. Drzewiecki, B. Gierczyk; eksykat: Tak - zostanie przesłany., tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji