grzyby.pl

Mycetinis scorodonius (Fr.) A.W. Wilson et Desjardin

twardzioszek czosnaczek
Marasmius scorodonius (Fr.) Fr. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Mycetinis scorodonius (twardzioszek czosnaczek)
02.09.2001, Kotlina Kłodzka, Góry Bialskie; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Kapelusz higrofaniczny, wilgotny ochrowobrązowy, z czerwonawym odcieniem, bruzdowany, suchy - jasnoskórzasty; 10-20 mm średnicy, początkowo wypukły, potem rozpostarty i wreszcie z zagłębieniem w środku, powierzchnia bywa pomarszczona.

Blaszki białawe, czasem z czerwonawym odcieniem, grube i rzadkie, faliste, wybrzuszone, różnej długości; u podstawy bywają połączone żyłkami i są wąsko przyrośnięte do trzonu.

Trzon jasny, czerwonobrązowawy lub ciemnobrązowy, łykowaty, gładki, nieco połyskujący; (30) 40-60 x 1-2 mm, cienki.

Miąższ o silnym zapachu czosnku, w kapeluszu bardzo cienki, białawy, łykowaty.Kapelusz higrofaniczny, wilgotny ochrowobrązowy, z czerwonawym odcieniem, bruzdowany, suchy - jasnoskórzasty; 10-20 mm średnicy, początkowo wypukły, potem rozpostarty i wreszcie z zagłębieniem w środku, powierzchnia bywa pomarszczona.

space

Trzon jasny, czerwonobrązowawy lub ciemnobrązowy, łykowaty, gładki, nieco połyskujący; (30) 40-60 x 1-2 mm, cienki.

space

Pileus hygrophanous, ochraceous-brown when moist, with a reddish tint, grooved, dry - light-leathery; 10-20 mm in diameter, initially convex, later plane and finally centrally depressed, surface sometimes wrinkled.

Lamellae whitish, sometimes with a reddish tinge, thick and distant, undulating, ventricose, of varying length; at the base sometimes intervenose and adnexed.

Stipe light-coloured, red-brownish or dark brown, fibrous, smooth, slightly glossy; (30) 40-60 x 1-2 mm, thin.

Flesh with strong garlic odour, on the cap very thin, whitish, fibrous.

Pileus hygrophanous, ochraceous-brown when moist, with a reddish tint, grooved, dry - light-leathery; 10-20 mm in diameter, initially convex, later plane and finally centrally depressed, surface sometimes wrinkled.

space

Stipe light-coloured, red-brownish or dark brown, fibrous, smooth, slightly glossy; (30) 40-60 x 1-2 mm, thin.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 8-9 x 4-5 µm.Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 8-9 x 4-5 µm.
Spore print white. Spores elipsoid, smooth, 8-9 x 4-5 µm.
Spore print white. Spores elipsoid, smooth, 8-9 x 4-5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsty. Gromadnie na ściółce iglastej i innych szczątkach roślinnych, także pasożyt traw. Od czerwca do października.Częsty. Gromadnie na ściółce iglastej i innych szczątkach roślinnych, także pasożyt traw. Od czerwca do października.
Common. Summer-fall, gregarious on needle litter and plants rests.
Common. Summer-fall, gregarious on needle litter and plants rests.

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Zasadniczo niejadalny z powodu intensywnego zapachu i smaku. Może być jednak z tego względu używany jako grzyb przyprawowy, po wysuszeniu i sproszkowaniu.[134]Zasadniczo niejadalny z powodu intensywnego zapachu i smaku. Może być jednak z tego względu używany jako grzyb przyprawowy, po wysuszeniu i sproszkowaniu.[134]
Jest to charakterystyczny gatunek i łatwo upewnić się w diagnozie z racji bardzo intensywnego zapachu czosnku.

Podobny twardziaczek kapuścianny (Paragymnopus perforans) rośnie na ściółce świerkowej i ma odrażający zapach psującej się kapusty.

Innym twardzioszkiem o intensywnym zapachu czosnku jest twardzioszek czosnkowy (Mycetinis alliaceus) - znacznie różni się wyglądem, jest większy i wyrasta w buczynach. Jest to charakterystyczny gatunek i łatwo upewnić się w diagnozie z racji bardzo intensywnego zapachu czosnku.

space

Innym twardzioszkiem o intensywnym zapachu czosnku jest twardzioszek czosnkowy (Mycetinis alliaceus) - znacznie różni się wyglądem, jest większy i wyrasta w buczynach.

It is a characteristic species and easy to recognize by its very intensive garlic odour.

A similar twardziaczek kapuścianny (Paragymnopus perforans) grows in spruce litter and has a revolting smell of rotten cabbage.

Another Marasmius with an intensive garlic odour is twardzioszek czosnkowy (Mycetinis alliaceus). It differs substantially in appearance, is larger and grows in beech wood.

It is a characteristic species and easy to recognize by its very intensive garlic odour.

space

Another Marasmius with an intensive garlic odour is twardzioszek czosnkowy (Mycetinis alliaceus). It differs substantially in appearance, is larger and grows in beech wood.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20010902.5.01 - Mycetinis scorodonius (twardzioszek czosnaczek); Kotlina Kłodzka, Góry Bialskie
010902-5
leg. Marek Snowarski
/Kotlina Kłodzka, Góry Bialskie/ #1