grzyby.pl

Macrotyphula juncea (Alb. & Schwein.) Berthier

buławka sitowata, buławka nitkowata
Clavaria juncea Alb.: Schw. · Clavariadelphus junceus (Alb. & Schwein.) Corner [gł. w czekl.] · Macrotyphula filiformis (Bull.) Paechn.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Macrotyphula juncea (buławka sitowata)
w buczynie, na opadłych liściach, kilkadziesiąt egzemplarzy w jednym miejscu
Macrotyphula juncea (buławka sitowata)
Macrotyphula juncea (buławka sitowata)
Macrotyphula juncea (buławka sitowata)
Macrotyphula juncea (buławka sitowata)
Macrotyphula juncea (buławka sitowata)
Macrotyphula juncea (buławka sitowata)
Macrotyphula juncea (buławka sitowata)
Macrotyphula juncea (buławka sitowata)

owocnik

Owocniki smukłe, do 2 mm średnicy i 50 mm długości, zwykle pojedyncze, pałeczkowate, czasem u szczytu rozdwojone, szczyt zaostrzony. Barwa ochrowożółtawa do cielistobrązowawej. Powierzchnia gładka, u podstawy nieco włókienkowato-filcowata. Wnętrze puste. Miąższ cienki; bez smaku i zapachu.
Sporocarps slender, up to 2 mm in diameter and 50 mm long, usually solitary, filiform, sometimes at the top bifurcate, the tip pointed. Ochre-yellowish to flesh-brownish coloured. Surface smooth, at the base slightly fibrillose-tomentose. Inside hollow. Flesh thin; odour and taste none.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek dość częsty ale z uwagi na nikłą grubość łatwy do przeoczenia. Owocniki wyrastają gromadnie (nawet po kilkaset egzemplarzy) w lasach liściastych, na ściółce z liści różnych drzew i krzewów, późną jesienią.
Common but easily overlooked. Late fall, gregarious, often few hundreds together on beech and oak leaves.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
buławka rurkowata odmiana typowa (Macrotyphula fistulosa var. fistulosa) jest znacznie większa - do 200 mm wysokości i 4 mm grubości. Wyrasta w tych samych siedliskach, ale z opadłych gałązek, zwykle pojedynczo, rzadka.

space

buławka rurkowata odmiana typowa (Macrotyphula fistulosa var. fistulosa) is substantially bigger - up to 200 mm high and 4 mm thick. Grows in the same habitats, but on fallen branches, usually solitarily, is rare.

space

wybrane okazy · selected collections

#1
98 10 10 - 4
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
#4
tk.061023-2
leg. Tomasz Krzyszczyk
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Garnweidner, E., 1994 — Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby. [3]
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Macrotyphula juncea na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

52837 AB-93 110188 152863 25483 AB-94 152851 119078 118748 111719 153024 111858 23845 118762 119994 25057 110480 AC-27 364314 AD-19 168402 BB-01 118888 BE-27 156565 CA-89 193293 CC-15 319687 CC-92 156175 195536 CC-95 156021 CE-37 194121 194116 193254 193253 194117 194119 CE-50 156337 DA-80 363061 DB-06 362707 DE-45 177550 339034 DE-46 361994 305988 DE-47 115936 361991 DE-55 177551 DE-56 177549 DE-66 177548 DE-67 327677 DE-76 119652 DF-33 48898 DF-62 161134 DF-85 79530 DF-98 193347 EC-25 297255 EC-34 326309 EF-63 153722 FE-57 362176 FG-21 118642

 ID23845  Clavariadelphus junceus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2km na N od Starego Czarnowa, AB-94; 2004.11.01; buczyna pomorska; na ziemi z grubą warstwą opadłych liści łanowo na pow. ok. 1 m2; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23554

 ID25057  Clavariadelphus junceus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na ES od Glinnej, AB-94; 2005.11.09; buczyna pomorska; na grubej warstwie bukowej ściółki pojedynczo, w grupach a miejscami łanowo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/30.01.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25397

 ID25483  Clavariadelphus junceus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na E od Podjuch, AB-93; 2005.11.19; las bukowo dębowy; na liściach w głębokiej ściółce pojedynczo i w grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, u Kustosza bazy, 7/GD/30.01.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25922

(wiadomość edytowana przez Grazyna Domian 03.grudnia.2005)

 ID48898  Clavariadelphus junceus; Park Pszczelnik w Siemianowicach Śląskich, DF-33; 2006.10.12; las liściasty (wierzba, topola, brzoza, olcha, klon); na ściółce, pośród resztek liści, patyków, itp. kilkaset owocników na obszarze 2 hektarów parku; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-10-029, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: .fot. 64610

ID52837 Clavariadelphus junceus; Sopot Kamienny Potok,Park Północny; 2006.11.15; las nadmorski,typu łęg,ols żródliskowy?; gruba warstwa opadłych liści olszowych,podłoże dośc wilgotne kępkami po kilkanaście osobników; leg. Waldemar Półtorak; det. Waldemar Półtorak; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: N = 54°26'59,4'' = 54,44984° = 731850 m
fot. 72776 fot. 72777

ID79530 Clavariadelphus junceus; Wapiennik w Inwałdzie, Beskid Mały, DF-85; 2007.10.01; Zarośla pionierskie z młodymi jaworami i jesionami; na leżących na ziemi szczątkach roślinnych Owocników setki, w większych grupach, w kilku miejscach Wapiennika; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: tak (pojedzie do kustosza bazy), tak, notatka: tak
uwagi: Owocniki bardzo cienkie około 1 mm i długie na 4-5 cm
fot. 126279 fot. 126280

 ID110188  Clavariadelphus junceus; Puszcza Bukowa, ok. 700 m na SE od rejonu ul. Smoczej w Szczecinie-Podjuchach, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2006.11.16; buczyna pomorska; głęboka ściółka liściasta masowo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/30.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Buławka sitowata
fot. 191690

 ID110480  Clavariadelphus junceus; Puszcza Bukowa, 500m na N od Glinnej, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2006.11.29; buczyna pomorska; na liściastej ściółce masowo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/30.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Buławka sitowata
fot. 192395

 ID111719  Clavariadelphus junceus; Puszcza Bukowa, 2,2km na ES od Kołowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.10.20; buczyna pomorska; liściasta ściółka masowo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/16.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: buławka sitowata
fot. 195247

 ID111858  Clavariadelphus junceus; Puszcza Bukowa, 2,2 km na W od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.10.28; buczyna pomorska; na ziemi - liściastej ścółce gromadnie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/16.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: buławniczka sitowata
fot. 195508

 ID115936  Clavariadelphus junceus; 800m SW,Widawka,gm.Kodrąb,pow.radomszczański, DE-47; 2008.09.28; las mieszany,dąb,brzoza,grab,sosna; na ściółce,na liściach i gałązkach grupa ok.30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/26.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 6'39,64"N 19 35'27,13"E

fot. 204448 fot. 204449 fot. 204450

 ID118642  Clavariadelphus junceus; Beskid Niski, Magurski Park Narodowy, ok. 4,5 km na S od Krempnej, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2008.10.08; buczyna pomorska; na głębokiej ściółce liściastej licznie pojedynczo i w grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (OOŚ), tak, notatka: tak
uwagi: buławka sitowata
fot. 210757

 ID118748  Clavariadelphus junceus; Puszcza Bukowa, ok. 2 km na NE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.10.15; buczyna pomorska z domieszką Db; na liściach w głębokiej ściółce łanowo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/3.11.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: buławka sitowata
fot. 211101

 ID118762  Clavariadelphus junceus; Puszcza Bukowa, ok. 1,5 km na SW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.10.16; buczyna pomorska z bujnym odnowieniem naturalnym; na głebokiej ściółce liściastej łanowo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/3.11.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: buławka sitowata
fot. 211134

 ID118888  Clavariadelphus junceus; Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, m.Bagicz 2 km SE, BB-01; 2008.10.14; Buczyna; na warstwie liści na brzegu rowu odwadniającego pojedynczo, 5 owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/TT/24.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 211332 fot. 211333

 ID119078  Clavariadelphus junceus; Puszcza Bukowa, ok 1 km na SE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.10.20; buczyna pomorska z domieszką Tp os. na skraju śródleśnego oczka; na opadłych liściach w głębokiej ściółce łanowo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/3.11.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: buławka sitowata
fot. 211841

 ID119652  Clavariadelphus junceus; Garnek, woj. śląskie, DE-76; 2008.10.11; pod bukami; na ściółce setki owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/KK/8.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 213226

 ID119994  Clavariadelphus junceus; Puszcza Bukowa, ok. 2,3km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.10.28; buczyna pomorska; na opadłych liściach w głębokiej ściółce w grupach po kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Buławka sitowata
fot. 214137

 ID152851  Clavariadelphus junceus; 1,3km N, Dobropole Gryfińskie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.10.19; kwaśna dąbrowa z bukami w podroście; ściółka liściasta, głównie dębowe liście masowo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/3.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Buławka sitowata
fot. 294876 fot. 294877

 ID152863  Clavariadelphus junceus; 1 km N, Chlebowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.10.20; buczyna z domieszką jaworów i dębów; w ściółce liściastej kilkadziesiąt owocników pojedynczo i w grupach po kilka; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/8.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Buławka sitowata
fot. 294933

 ID153024  Clavariadelphus junceus; Puszcza Bukowa, 1,5 km N, Dobropole Gryfińskie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.11.11; buczyna z domieszką grabów; na ściółce liściastej w kępkach po kilka, kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/9.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Buławka sitowata
fot. 295423 fot. 295424

Adres leśny: Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Osetno, oddz. 170

 ID153722  Clavariadelphus junceus; 1,5 km, pn-zach, Drwinia, pow. bocheński, woj. małopolskie, EF-63; 2009.11.08; las liściasty, w pobliżu dęby; na dębowych liściach kilkadziesiąt owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/APK/2.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 297779 fot. 297780 fot. 297781

 ID156021  Clavariadelphus junceus; 1 km SE, Gaj, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-95; 2009.11.22; przydroże leśnej drogi obsadzone brzozą, poza tym przewaga sosny, domieszka dębu, leszczyny, głogu; stary liść dębu kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/29.03.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°29'53,58" E 17°50'56,96"
nadleśnictwo Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, oddział 6
https://www.bio-forum.pl/messages/33/297737.html
owocniki: fot. 305927

 ID156175  Clavariadelphus junceus; 1,4 km SW, Pawłowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2009.11.15; brzoza, dąb, grab, olsza, klon, leszczyna; liść dębu kilka owocników na jednym liściu, brak notatki o ocenie liczności stanowiska; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/29.03.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: w pobliżu punktu o współrzędnych N 52°28'26,55" E 17°30'00,04", gdzie w tym samym dniu obserwowałam jedno z miejsc występowania owocników C. fistulosus - zgłoszenie ID: 152718

nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 54

fot. 306295 fot. 306296

ID156337 Clavariadelphus junceus; Las Strachociński, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, CE-50; 2009.10.18; Las liściasty (buk, grab, dąb i inne); masowo na liściach dębu; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN
uwagi:
fot. 306781
fot. 306782

ID156565 Clavariadelphus junceus; Rościsławice, 1,5 km W, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, BE-27; 2009.10.31; las liściasty z przewagą dębu; na butwiejących szczątkach roślinnych tworzących ściółkę kilkadziesiąt owocników na przestrzeni nastu metrów kw.; leg. Michał Jezierski, Marek Snowarski, Tomasz Pachlewski; det. Michał Jezierski, Marek Snowarski, Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, nie
uwagi:

ID161134 Macrotyphula filiformis; S Tychy, pow. tyski, woj. śląskie, DF-62; 2009.10.18; las sosnowy z wiekowymi dębami wzdłuż leśnej drogi; na dębowych liściach wśród trawy niezliczona ilość owocników wzdłuż drogi na długości ok 10 m; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 322500 fot. 322501

 ID168402  Clavariadelphus junceus; Świebodzin, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-19; 2006.11.09; skraj lasu mieszanego(Pinus, Quercus, Betula, Populus tremula, Salix caprea); na ściółce gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak 570 zielnik własny, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 351276 fot. 351277

ID177548 Macrotyphula juncea; 400 m E,Wrony,gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2010.10.02; grupa kilku dorodnych dębów na skraju lasu; na liściastej ściółce masowo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 00' 44,0"N 19st 30' 42,0"E

fot. 382116 fot. 382117 fot. 382118

ID177549 Macrotyphula juncea; 1,5 km SE,Grzebień,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.10.02; las mieszany-gł.sosna,również dąb i brzoza; na liściastej ściółce,pod dębami bardzo licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 01' 28,5"N 19st 30' 50,6"E

fot. 382122 fot. 382123

ID177550 Macrotyphula juncea; 1,8 km N,Stobiecko Szlach.,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2010.10.01; las mieszany-gł.sosna,dąb,brzoza; na liściastej ściółce masowo,w dwóch skupiskach oddalonych od siebie 2 km; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: gr1 - 51st 06' 58,8"N 19st 24' 07,3"E
na skraju lasu,pod dębem

fot. 382129 fot. 382130


gr.2 - 51st 06' 39,5"N 19st 25' 40,8"E
dębowo-brzozowy fragment lasu

fot. 382131 fot. 382132

ID177551 Macrotyphula juncea; 1 km NW,Wymysłówek (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.09.29; las dębowo-grabowy; na liściastej ściółce licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 03' 46,0"N 19st 23' 22,6"E

fot. 382137 fot. 382138 fot. 382139

ID193253 Macrotyphula juncea; 750 m na S-W od zabudowań Rzepiska, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.10.26; las olchowy, z domieszką dębu, osiki, brzozy; na opadłych liściach masowo, dziesiątki owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, zwany Las Wójcki" działka nr 732. Gmina Łubnice. Ten sam teren jak przy zgłoszeniu 193248.
fot. 453212 fot. 453213 fot. 453214 fot. 453215

ID193254 Macrotyphula juncea; 70 m na S od zabudowań Mieleszynka, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.10.27; zadrzewienia nad strumieniem (akacja, dąb, olcha, leszczyna); na opadłych liściach masowo, setki owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Teren prywatny, działka nr 43. Gmina Wieruszów.
fot. 453231 fot. 453232 fot. 453233

 ID193293  Macrotyphula juncea; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Radości-planowany Rezerwat Przyrody, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-89; 2011.10.29; las bukowy z domieszką sosny,dębu,klon; w ściółce,liściach 6 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MWR/25.11.11, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 453375
forma ochrony Trójmiejski PK

ID193347 Macrotyphula juncea; Sułkowice (wzdłuż drogi prowadzącej do lasu), pow. myślenicki, woj. małopolskie, DF-98; 2011.10.30; las liściasty (młode klony, brzozy, topole, olchy); na opadłych liściach masowo; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 453558 fot. 453559 fot. 453560

ID194116 Macrotyphula juncea; 100 m na S-W od Młyna Krupka (Piaski), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.11.03; droga w lesie olchowym, w pobliżu również dęby, brzozy, wiązy, leszczyny; na ziemi, pośród liści, na opadłych gałązkach w grupach, ale również pojedynczo, na pow. ok. 10 m2; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, działka 306. Gmina Bolesławiec.
fot. 457557 fot. 457558

ID194117 Macrotyphula juncea; 150 m na W od zabudowań Mieleszyna, tzw. Krzaków, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.10; podmokły las olchowy, z domieszką wierzby i brzozy; na ziemi, wśród liści i opadłych gałązek w grupach, w kilku miejscach, na pow. 100m2; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, działka nr 408. Gmina Bolesławiec.
fot. 457563 fot. 457564 fot. 457565

ID194119 Macrotyphula juncea; 500 m na W od zabudowań Wełny (Jaworek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.11.11; las olchowy; na ziemi, pośród liści, na opadłych gałązkach w kilku miejscach w małych grupach po 3-9 owocników.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 248. Gmina Bolesławiec. W położeniu podano odległość do najbliżej miejscowości, ale w innej gminie.
fot. 457569 fot. 457570

ID194121 Macrotyphula juncea; 500 m na W od zabudowań Mieleszyna, tzw. Koloni Pod Lasem, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.11.08; rów w lesie grabowo-sosnowo-olchowym; na ziemi, pośród liści, na opadłych gałązkach w grupach, dziesiatki owocników, na długości 10m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 238. Gmina Bolesławiec.
fot. 457575 fot. 457576 fot. 457577

ID195536 Macrotyphula juncea; Pawłowo, 1,5 km SW, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2009.10.25; las liściasty: olsza, brzoza, leszczyna; opadłe liście licznie; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie dostarczony Ani K., tak, notatka: nie
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 83

zdjęcia w wątku:
https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/287072.html

ID297255 Macrotyphula juncea; ok.1,1km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2015.10.22; Las sosnowy z domieszką dębu; Na opadłych liściach dębowych masowo; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 907864 fot. 907865

ID305988 Macrotyphula juncea; 0,5 km SE od wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2017.09.24; las liściasty -gł. brzozy; na ściółce b.licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 42,7" N i 19st 27' 52" E

fot. 950135 fot. 950136 fot. 950137 fot. 950138

ID319687 Macrotyphula juncea; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2018.11.18; Las liściasty z domieszką sosny.; Ściółka - liście (głównie bukowe). Gromadnie.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1034875 fot. 1034876

ID326309 Macrotyphula juncea; ok.1km na W od Szczepanek,gm.Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie, EC-34; 2019.10.02; las w typie grądu(dębowo-grabowy); na starych liściach dębowych bardzo masowo; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1099802 fot. 1099803

ID327677 Macrotyphula juncea; 0,5 km NE od wsi Jasień, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2019.10.14; las mieszany -olcha, osika, brzoza, świerk i inne; pobocze drogi; na liściastej ściółce licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 28,2" N i 19st 34' 33" E

fot. 1112319 fot. 1112320 fot. 1112321
siedlisko
fot. 1112322

ID339034 Macrotyphula juncea; 1 km S od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2020.11.08; las mieszany -dęby, jodły, osiki, graby i inne; na ściółce, pod osiką licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 10' 48,5" N 19st 22' 59" E

fot. 1188297 fot. 1188298 fot. 1188299

ID361991 Macrotyphula juncea; 1,5 km W od wsi Wola Kotkowska; gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2022.10.01; las mieszany -dąb, grab, osika, brzoza, jodła; na ściółce masowo, na dużym obszarze; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1584 19,5925

fot. 1379123 fot. 1379124 fot. 1379125 fot. 1379126

ID361994 Macrotyphula juncea; 1,5 km N od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2022.10.01; las liściasty -dąb, brzoza, osika; na ściółce masowo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1554 19,5701

fot. 1379137 fot. 1379138 fot. 1379139

ID362176 Macrotyphula juncea; Dębszczyzna - 51.031641, 22.477874, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE-57; 2022.09.30; Las grabowo-dębowy; na ziemi, z liści w ściólce masowo, w całym lesie; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk, tak
uwagi: fot. 1380782fot. 1380783

ID362707 Macrotyphula juncea; Jagodnik, 600 m. NNW (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2022.10.16; buczyna, w tym miejscu też Gb, Db, wilgotne miejsce; na liściu buka 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°13'15.9"N 19°28'54.1"E

wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1383645.html

ID363061 Macrotyphula juncea; Gdańsk, Trójmiejski PK, Dolina Samborowo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2022.10.26; buczyna na zboczu z domieszką olchy, brzozy, sosny, dębu; liście bukowe i osikowe gromadnie kilkaset na 100 m2; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak
uwagi: fot. 1387847 fot. 1387848 fot. 1387849 fot. 1387850 fot. 1387851 fot. 1387852 fot. 1387853 fot. 1387854

ID364314 Macrotyphula juncea; Równina Pyrzycka (prop. rez. Wąwozy pod Żydowem w Barlineckim PK), 0,8 km na NE od Żydowa, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-27; 2022.11.06; grąd; na ściółce liściastej kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1397255 fot. 1397256 fot. 1397257

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji