grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Leucocoprinus badhamii (Berk. et Broome) Locq.

czubnik czerwieniejący