Tx: 448
grzyby.pl

Macrolepiota excoriata (Schaeff.) Wasser

czubajka białotrzonowa, czubajka wyłuszczona
Macrolepiota excoriata (Schaeff.) M.M. Moser
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Macrolepiota excoriata (czubajka białotrzonowa)
Macrolepiota excoriata (czubajka białotrzonowa)
Macrolepiota excoriata (czubajka białotrzonowa)
Macrolepiota excoriata (czubajka białotrzonowa)
Macrolepiota excoriata (czubajka białotrzonowa)

owocnik

Macrolepiota excoriata (czubajka białotrzonowa)
Kapelusz

space

Trzon

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na łąkach, pastwiskach i innych terenach trawiastych, w parkach i na obrzeżach lasów; na ziemi; lipiec-październik.

jadalne czy trujące? 🟢

wybrane okazy · selected collections

#7
mj.11
leg. Mírek Junek
/Czechy/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466], Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487], Gierczyk et al. (2011)[1492]Gierczyk et al. (2011) Rare species of Lepiota and related genera.[1492], Gierczyk et al. (2015)[1491]Gierczyk et al. (2015) XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1491], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Hoffeins et al. (2017)[1589]Hoffeins et al. (2017) Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland.[1589] (as: Lepiota excoriata), Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kryza i Puciata (2009)[1726]Kryza i Puciata (2009) Grzyby (Fungi) i śluzowce (Myxomycetes) rezerwatu przyrody ? Kuźnik ?. W: Owsianny P.M. (red.). Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody Kuźnik - bioróżnorodność, funkcjonowanie, ochrona i edukacja. Muzeum Stanisława Staszica Piła. 77-93[1726], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Ławrynowicz et al. (2002)[1863]Ławrynowicz et al. (2002) Macrofungi of Aceri-Tilietum and Tilio-Carpinetum in the "Dolina Rzeki Brdy” nature reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland).[1863], Ławrynowicz i in. (2002a)[1864]Ławrynowicz i in. (2002a) Obserwacje mikologiczne w rezerwacie ? Dolina rzeki Brdy ? w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 384-405[1864], Szczepkowski et al. (2008)[2347]Szczepkowski et al. (2008) Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej.[2347], Ślusarczyk (2009)[2388]Ślusarczyk (2009) Rzadkie i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych znalezione na terenie obszaru chronionego „Owczary”.[2388], Wojewoda (2005)[2524]Wojewoda (2005) Grzyby Krzemionek Podgórskich.[2524]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 13:59 1 znaleziska Macrolepiota excoriata (czubajka białotrzonowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB94 335553 AC03 361328 AC04 281070 AC08 350331 AC27 364320 AD09 168573 CA59 195146 CB25 274606 CC15 309725 CC85 319307 DE35 154471 306755 DE36 326081 DE46 360289 DE55 196831 DE65 326978 349228 DE75 321864 DE78 254494

ID 154 471 oznaczenie: Macrolepiota excoriata; lokalizacja: 1,3 km S,Łuszczanowice, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 26 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiasty pas na obrzeżach lasu, na ziemi, pojedynczo; leg. Jacek Nowicki, det. Adam Maciejewski; eksykat: BGF/BF/JN/090726/0001; uwagi: 51st11'34,83"N 19st18'16,5"E; zdjęcia tutaj >>[bf:291669] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59; związane wątki bio-forum.pl: 291669 ;

ID 168 573 oznaczenie: Macrolepiota excoriata; lokalizacja: 1 km na S od Nowego Dworku, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD09; data zbioru: 22 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiaste przydroze na skraju boru sosnowego, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak 96/2009 zielnik własny; uwagi: fot.352392 fot.352393 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

352392
352393

ID 195 146 oznaczenie: Macrolepiota excoriata; lokalizacja: Rewa, pow. pucki, woj. pomorskie, CA59; data zbioru: 2 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Wydma nadmorska robinia, w piasku, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/111002/0001; uwagi: fot.463592 [notatka: [bf:447686]] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 447686 ;

ID 196 831 oznaczenie: Macrolepiota excoriata; lokalizacja: 1,2 km S od wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 25,54" N i 19st 19' 19,94" E], DE55; data zbioru: 6 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sucha ( na piaskach ), przyleśna łąka, na ziemi, jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/111106/0001; uwagi: Znalezisko prezentowane w wątku [bf:462398] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41; związane wątki bio-forum.pl: 462398 ;

ID 254 494 oznaczenie: Macrolepiota excoriata; lokalizacja: Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE78; data zbioru: 29 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pastwisko obok lasu, na ziemi, w grupach pojedynczo i po kilka; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/130929/0001, BGF/BF/KK/130929/0002, BGF/BF/KK/130929/0003; uwagi: fot.735218; [bf:603886] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 603886 ;

ID 274 606 oznaczenie: Macrolepiota excoriata; lokalizacja: Kalisz Kaszubski, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB25; data zbioru: 10 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zieleniec lipa, świerk, ziemia, dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/131010/0001; uwagi: fot.610165 [notatka: [bf:610164]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 610164 ;

ID 281 070 oznaczenie: Macrolepiota excoriata; lokalizacja: 200m na W od zabudowań Nieborowa, pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie, AC04; data zbioru: 7 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trwały użytek zielony użytkowany pastwiskowo, na ziemi, w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/140907/0001; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:794172] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 794172 ;

ID 306 755 oznaczenie: Macrolepiota excoriata; lokalizacja: 0,5 km N od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 11' 42,2" N i 19st 23' 48,5" E], DE35; data zbioru: 1 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa drzew z polanką gdzie składowany jest obornik, słoma itp, na ziemi, w trawie, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.953558 fot.953559 [notatka: nie] [fotografie: tak];

953558
953559

ID 309 725 oznaczenie: Macrolepiota excoriata; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 2 sie 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pastwisko na gruncie ornym, przy szpalerze świerków., Ziemia., 1 owocnik.; leg. Przemysław Drzewiecki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0002381; uwagi: [bf:774706]. [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 774706 ;

ID 319 307 oznaczenie: Macrolepiota excoriata; lokalizacja: ok. 1 km, E, Duszno (gmina Trzemeszno), pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC85; data zbioru: 21 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: murawa porośnięta niezbyt zwartym czyżniem głogowym, ziemia, dwa owocniki; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003852; uwagi: ~52°37'22"N ~17°52'35"E; owocniki; fot.1032579 fot.1032580 fot.1032581 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1032579
1032580
1032581

ID 321 864 oznaczenie: Macrolepiota excoriata; lokalizacja: Bartkowice, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE75; data zbioru: 18 lis 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pastwisko, ziemia, kilka; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF0006236; uwagi: fot.1051296 fot.1051297 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1051296
1051297

ID 326 081 oznaczenie: Macrolepiota excoriata; lokalizacja: 1 km NW od wsi Koźniewice, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 12' 40,8" N i 19st 27' 26" E], DE36; data zbioru: 19 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: suchszy fragment podmokłych łąk u podnóża Góry Kamieńskiej, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004900; uwagi: fot.1097207 fot.1097208 fot.1097209 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1097207
1097208
1097209

ID 326 978 oznaczenie: Macrolepiota excoriata; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 27" N i 19st 23' 43,3" E], DE65; data zbioru: 29 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dawno opuszczone, śródleśne gospodarstwo -głogi, robinie, sosny, leszczyny, brzozy, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004878; uwagi: fot.1107206 fot.1107207 fot.1107208; siedlisko; fot.1107209 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1107206
1107207
1107208
1107209

ID 335 553 oznaczenie: Macrolepiota excoriata; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,8 km NW od osady leśnej Mazurkowo przy ul. Sennej w Szczecinie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 4 lis 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką dębów i grabów, na ziemi w głębokiej ściółce liściastej, w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005883; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1032488] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1032488 ;

ID 349 228 oznaczenie: Macrolepiota excoriata; • potwierdzenie ID326 978; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 12 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dawno opuszczone, śródleśne gospodarstwo -sosna, robinia, dereń, brzoza, kruszyna, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 0' 28,5" N 19st 23' 43,5" E; fot.1261856 fot.1261857 fot.1261858 fot.1261859 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1261856
1261857
1261858
1261859

ID 350 331 oznaczenie: Macrolepiota excoriata; lokalizacja: Pojezierze Choszczeńskie - Dolina Iny (prop. rez. Nosowo), 1,6 km na SE od Nosowa, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AC08; data zbioru: 25 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łąka, na ziemi, w rozproszeniu - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1269582 fot.1269583 fot.1269584 fot.1269585 fot.1269586; zarodniki IKI!: 10,4-15,7 x 6,9-9,6 µm średnio: 13,1 x 8,1 µm!, Q: 1,4-1,9 średnio 1,6!:; fot.1269587; podstawki:; fot.1269588; cheilocystydy:; fot.1269589 fot.1269590; strzępki skórki:; fot.1269591 fot.1269592 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1269582
1269583
1269584
1269585
1269586
1269587
1269588
1269589
1269590
1269591
1269592

ID 360 289 oznaczenie: Macrolepiota excoriata; lokalizacja: Lefranów; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 15 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodnik sosnowy; pobocze szosy, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 9' 40" N 19st 26' 4,5" E; fot.1364715 fot.1364716 fot.1364717 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1364715
1364716
1364717

ID 361 328 oznaczenie: Macrolepiota excoriata; lokalizacja: Równina Wełtyńska, 0,8 km NE od skrzyżowania ul. Jaśminowej i Miodowej w Żórawkach, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC03; data zbioru: 14 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: droga gruntowa na styku pola z lasem, na ziemi, pojedynczo; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk (na podstawie zdjęć); eksykat: tak; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1372207] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1372207 ;

ID 364 320 oznaczenie: Macrolepiota excoriata; lokalizacja: Równina Pyrzycka (Barlinecki PK), 0,7 km na NW od Żydowa, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC27; data zbioru: 6 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wypasana łąka, na ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1397362 fot.1397363 fot.1397364; Zarodniki: 11,3-15,5 -16,2! x 7,2-8,8 -9,3! µm średnio 13,2 x 8,0 µm!, Q: 1,4-1,9 średnio 1,6!:; fot.1397365; cheilocystydy:; fot.1397366; strzępki skórki kapelusza:; fot.1397367 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1397362
1397363
1397364
1397365
1397366
1397367
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji