grzyby.pl

Macrolepiota excoriata (Schaeff.) Wasser

czubajka białotrzonowa, czubajka wyłuszczona
Macrolepiota excoriata (Schaeff.) M.M. Moser
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Macrolepiota excoriata (czubajka białotrzonowa)
Czechy; copyright © by Mírek Junek
Macrolepiota excoriata (czubajka białotrzonowa)
Macrolepiota excoriata (czubajka białotrzonowa)
Macrolepiota excoriata (czubajka białotrzonowa)
Macrolepiota excoriata (czubajka białotrzonowa)

owocnik

Macrolepiota excoriata (czubajka białotrzonowa)
Kapelusz

Blaszki

Trzon

MiąższKapelusz

space

Trzon

space

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na łąkach, pastwiskach i innych terenach trawiastych, w parkach i na obrzeżach lasów; na ziemi; lipiec-październik.Na łąkach, pastwiskach i innych terenach trawiastych, w parkach i na obrzeżach lasów; na ziemi; lipiec-październik.

jadalne czy trujące? 🟢

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00000000.11.mj - Macrolepiota excoriata (czubajka białotrzonowa); Czechy
000000-11
leg. Mírek Junek
/Czechy/ #7