grzyby.pl

Macrolepiota excoriata (Schaeff.) M.M. Moser

czubajka białotrzonowa
Macrolepiota excoriata (czubajka białotrzonowa)
Czechy; copyright © by Mírek Junek
Macrolepiota excoriata (czubajka białotrzonowa)
Macrolepiota excoriata (czubajka białotrzonowa)
Macrolepiota excoriata (czubajka białotrzonowa)
Macrolepiota excoriata (czubajka białotrzonowa)

owocnik

Macrolepiota excoriata (czubajka białotrzonowa)
Macrolepiota excoriata (czubajka białotrzonowa)
Kapelusz

space

Trzon

space

występowanie

wartość

uwagi