fot. mj-MacrolepiotaExcoriata-0955 (526×480) — copyright © by Mírek Junek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Macrolepiota excoriata (czubajka białotrzonowa)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Czechy
copyright © by Mírek Junek